Nabídka Magistrátu HM Praha ke svěření objektu č. p. 46, parc. č. 1342/11 a přilehlého pozemku parc. č. 1342/12 v ulici Za zámečkem, k. ú. Jinonice, do majetku MČ Praha 5

21/03/2002

9.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Nabídka Magistrátu HM Praha ke svěření objektu č. p. 46, parc. č.
1342/11 a přilehlého pozemku parc. č. 1342/12 v ulici Za zámečkem,
k. ú. Jinonice, do majetku MČ Praha 5

Dopisem č. j. OOA/O/200/02/Mik ze dne 17. 01. 2002 nabízí Magistrát
HM Praha objekt č. p. 46 (parc.č. 1342/11) a přilehlý pozemek parc.
č. 1342/12 k. ú. Jinonice, ulice Za zámečkem, ke svěření do majetku
MČ Praha 5.

Důvodem je nezájem současných nájemníků o odkoupení této nemovitosti.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
usnesení RMČ Praha 5 č. 6/346/2002 ze dne 5. 3. 2002 o odmítnutí
nabídky MHMP na svěření objektu parc. č. 1342/11, č. p. 46 v ulici Za
Zámečkem a přilehlého pozemku parc. č. 1342/12, k. ú. Jinonice, do
majetku Městské části Praha 5

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

informovat Magistrát HMP o rozhodnutí Rady a Zastupitelstva MČ P-5
odmítnout nabídku na svěření domku č. p. 46, parc. č. 1342/11 a
přilehlého pozemku parc. č. 1342/12 v ulici Za zámečkem, k. ú.
Jinonice, do majetku MČ Praha 5.

Termín: 30/04/2002

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě