Nabídka id. 74/336 domu čp. 16, Plzeňská 135, k.ú.Košíře na základě § 140 OZ od spoluvlastnice pí J. Sakařové – Z 9/2

7) Nabídka id. 74/336 domu čp. 16, Plzeňská 135, k.ú.Košíře na základě § 140 OZ od spoluvlastnice pí J. Sakařové - Z 9/2
Z 9/7/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s odkoupením id. 74/336 domu čp. 16, Plzeňská 135 s id. 74/336 stav.pozemku č.parc.1129, vše v k.ú. Košíře od spoluvlastnice za dohodnutou cenu 550.595,-Kč II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty koupi realizovat Termín: 15/12/95 Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.