Nabídka id. 1/4 čp. 1982, Xaveriova 52, k. ú. Smíchov na základě § 140 o. z. od restituentky – Z 11/2

5) Nabídka id. 1/4 čp. 1982, Xaveriova 52, k. ú. Smíchov na základě § 140 o. z. od restituentky - Z 11/2
Z 11/5/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í se záměrem odkoupení id. 1/4 domu čp. 1982 s id. 1/4 stav. pozemku č.parc. 1889 a id. 1/4 zahrady č.parc. 1890, vše v k. ú. Smíchov od restituentky p. Kubalové. Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.