Nabídka id. 1/4 čp. 1982, Xaveriova 52, k. ú. Smíchov na základě § 140 o. z. od restituentky – Z 11/2

30/01/1996

5) Nabídka id. 1/4 čp. 1982, Xaveriova 52, k. ú. Smíchov na základě § 140 o. z. od restituentky - Z 11/2
Z 11/5/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í se záměrem odkoupení id. 1/4 domu čp. 1982 s id. 1/4 stav. pozemku č.parc. 1889 a id. 1/4 zahrady č.parc. 1890, vše v k. ú. Smíchov od restituentky p. Kubalové. Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě