Nabídka id. 1/2 domu čp. 165, Holečkova 125, k.ú.Košíře obci dle § 140 o.z. od spoluvlastníků – Z 10/15

14/12/1995

12) Nabídka id. 1/2 domu čp. 165, Holečkova 125, k.ú.Košíře obci dle § 140 o.z. od spoluvlastníků - Z 10/15
Z 10/12/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. n e s o u h l a s í s odkoupením id. 1/2 domu čp. 165, Holečkova 125 s id. 1/2 pozemku č.parc. 1253, vše v k.ú. Košíře od spoluvlastníků Vilmy Lukeslové P 5 a Vladimíra Dvořáčka P 8 za cenu dle znaleckého posudku, tj. za id. 1/2 nemovitosti Kč 1,625.585,- II. s o u h l a s í se záměrem společného prodeje domu čp. 165 s pozemkem č.parc. 1253, Holečkova 125, vše v k.ú. Košíře třetí osobě za tržní cenu
III. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty oznámit záměr MHMP a prodej realizovat. Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě