Metodický pokyn pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (§ 17 zákona o odpadech)

09/05/2017

Metodický pokyn odboru ochrany prostředí MHMP pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (ust. § 17 zákona o odpadech)

Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 5, původce odpadů upozorňuje, že dle nových pravidel nelze při zapojování živnostníku do systému města nakládání s odpadem využívat veřejná separační stanoviště (kontejnery) na tříděné složky odpadů. Původce ve smyslu zákona o odpadech má i nadále možnost zapojit se do systému obce, avšak pouze za předpokladu, že bude využívat výhradně své shromažďovací prostředky (event. doplňkový pytlový sběr). Více informací naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě