Podpora vzdělávacích aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2022 na území MČ Praha 5

31/10/2022

Projekt, který napomáhá začleňování cizinců do společnosti v naší městské části, odstartoval 3. 5. 2022. Nabízí dětem i dospělým aktivity, které se zaměřují na zdokonalování jazykových dovedností.

Projekt má celý název „Podpora vzdělávacích aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2022 na území MČ Prahy 5“ a je spolufinancovaný z dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 – Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Úspěšně se rozběhly Online kurzy českého jazyka pro dospělé cizince, kdy probíhají čtyři lekce (2x začátečníci, středně pokročilí a pokročilí). Celkem bylo zatím podpořeno z projektu 61 osob, škála zemí původu cizinců je opravdu různorodá, nejčastější země: Velká Británie, Indonésie, Indie, Mexiko, Vietnam, Pákistán, Brazílie, Ghana, Filipíny, Polsko, Austrálie, Irsko.

Dále probíhají prezenční kurzy ČJ pro Ukrajince, které se konají v Raudnitzově domě, zde bylo podpořeno 27 osob.

Nejvíce žádanou aktivitou je každý rok Doučování ČJ dětí cizinců přímo v mateřských a základních školách na Praze 5. V letošním roce projevilo zájem 6 základních a 3 mateřské školy. Celkem je zapojeno 27 učitelů. Podpořeno bylo zatím 158 dětí.

Všechny aktivity jsou pro zájemce zdarma. Projekt končí dne 31. 12. 2022.

 

Ing. Barbora Mikolášková, koordinátorka projektu, e-mail: barbora.mikolaskova@praha5.cz

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě