Městská část dá podnět na změnu územního plánu pro park Na Pláni

Pracovní skupina pro zadání urbanisticko-krajinářské studie “Na Pláni” strávila jaro a začátek léta hledáním zdravého kompromisu, jak vítězný návrh ze soutěže propojit s představami obyvatel Malvazinek a představami městské části. Na svém čtvrtém zasedání, naplánovaném na 21.6. 2017, by skupina měla odsouhlasit výsledné zadání a předat ho vítězi loňské soutěže, ateliéru Breakpoint.

Architekti pak podrobněji rozkreslí navržené řešení a připraví potřebné podklady, abychom mohli v co nejkratším čase podat podnět na změnu územního plánu. Tento podnět je naplánován k projednání ve výboru územního rozvoje MČ nejpozději koncem srpna, aby pak mohl být v září projednán radou a zastupitelstvem MČ a následně se všemi náležitostmi předán na Magistrát hl. m. Prahy. Změna územního plánu by měla pevně stanovit funkci zeleně pro park na místě plácku a v okolí a dále funkci veřejného vybavení pro školku a její zahradu. Na plochách, kde se uvažuje o stavbě rodinných domů, bude navržen příslušný koeficient míry využití, odpovídající struktuře zástavby rodinnými domy.

Ateliér Breakpoint v mezičase nechal zpracovat analýzy zeminy z hromady na plácku. Podle nich se ukáže, zda je možné zeminu využít k obnově plácku a parku anebo bude nutné ji odvézt na skládku. Odbor správy majetku objednal dvě lavičky, které alespoň prozatím zpříjemní pobyt na plácku.