MČ Praha 5 rozdělila granty v sociální oblasti

16/07/2008
Radní MČ Praha 5 na včerejším zasedání odsouhlasili přidělení finančních prostředků na grantové dary v roce 2008. Ty jsou součástí V. programu – Podpora městských částí v sociální oblasti. Přidělené prostředky musí ještě schválit Zastupitelstvo MČ Praha 5.
„MČ Praha 5 podporuje ty, kteří poskytují zdravotní i zdravotně-sociální služby. Uvědomujeme si totiž, že jednotlivé neziskové organizace, které se touto problematikou zabývají, jsou nezastupitelné a pro naše občany velmi potřebné,“ řekla místostarostka Lucie Vávrová.
Na grantech byla rozdělena částka ve výši 1.515.000,- Kč mezi 14 žadatelů. Celkem se přihlásilo 16


žadatelů.

Granty byly přiděleny na projekty zaměřené na péči pro osoby se zdravotním postižením a seniory, odborné sociální poradenství, pečovatelskou službu, sociálně aktivační službu pro osoby s epilepsií, dobrovolnické centrum pro zrakově a sluchově postižené a další.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě