MČ Praha 5 opět soutěží o nejlepšího podnikatele

 Na Praze 5 probíhá již třetí ročník soutěže, vyhlášené Městskou částí Praha 5, Obvodní hospodářskou komorou Praha 5 a Hospodáři Praha o nejlepšího podnikatele „Podnikatel Prahy 5 roku 2008“. Letošní ročník je rozšířen o cenu Poštovní spořitelny pro nejlepšího živnostníka Prahy 5.
„Snažíme se podporovat a rozšiřovat služby pro podnikatele na naší městské části. Naše Podnikatelské centrum se stalo již tradičním místem jejich setkávání,“ řekl starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.
„Letos jsme, stejně jako v předchozích dvou ročnících,  obdrželi velké množství tipů na vítěze soutěže. Abychom ocenili i přínos drobných podnikatelů, rozhodli jsme se vyhlásit samostatnou kategorii  Živnostník Prahy 5. Zveřejnění výsledků ankety plánujeme na společenský  večer v rámci  Dne podnikatelů Prahy 5, který se proběhne v prosinci,“ říká radní pro podporu podnikání Aleš Kohout. „Na slavnostním večeru bude také Konzervatoři Jana Deyla, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, předáno dobrovolné vstupné z akcí uskutečněných v letošním roce v Podnikatelském centru Prahy 5,“ doplňuje radní.
Vyhlášení vítěze Podnikatele Prahy 5 roku 2008 proběhne v rámci Dne podnikatelů, který se uskuteční 19. prosince v paláci Austria. Zde se také vylosuje deset výherců, kteří zasílali své nominace. Vylosovaní obdrží knižní odměny v celkové hodnotě 20.000,- Kč.
Nominujte nejlepšího podnikatele! Zařadíte se do slosování o knižní odměny.

Svůj tip na Podnikatele Prahy 5 roku 2008 zašlete na e-mailovou adresu podnikatelp5@hospodari.cz


nebo vyplňte nominační lístek, který je  dispozici na recepci Podnikatelského centra (Preslova 5, Praha 5). E-mailová nominace musí obsahovat jméno podnikatele nebo společnosti s adresou a předmětem podnikání a celé jméno odesílatele nominace, včetně kontaktní adresy a telefonního čísla.

Nominovanými mohou být fyzické (podnikatel se živnostenským oprávněním nebo koncesní listinou) nebo právnické osoby (vlastník či manažer společnosti s min. 20% vlastnickým podílem), které mají sídlo nebo provozovnu na území MČ Praha 5.