“Kultura kolem nás 2” – r. 2003 2. Kolo

GRANT “Kultura kolem nás 2” – r. 2003 2. Kolo
ŽADATEL ÚČEL ROZPOČET POŽADAVEK GRANT PŘIDĚLENO
    00.01,02
           
1.  Spol. pro ochr.Prokop.  údolí “Světlo z Betléma” – vánoč. setk       13.400,- Kč 13.400 6.700 60.000 5.500
2.  ZŠ Plzeňská – 1. a 2. St. Vánoční akademie 25.000 10.000 0 9.000
3. dtto  – 1. st. návštěva skanzenu Řepora 3.600 3.600 0 3.000
4. Kavárna Obratník Ubrousek básníků 24.300 24.300 0 9.000
5. ZŠ Plzeňská – l. st. rozvíj. výtv.cítění a tvořiv. dětí – NG 12.000 12.000 0 9.000
6. Bc. R. Bulvová Básníkův ples – podp. vyd.knihy 211.450 83.225 0 0
           
CELKEM         35.500