Kritéria pro bodové ohodnocení žadatelů o pronájem obecního bytu

04/07/2012

RMČ dne 19.6.2012 přijala usnesením č. 24/946/2012 návrh kritérií pro bodové ohodnocení žadatelů o pronájem obecního bytu seniorům a žadatelům o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů. Návrh na bodové ohodnocení žadatelů byl zpracován členy sociální a zdravotní komise RMČ a v konečné podobě odsouhlasen na zasedání Sociální a zdravotní komise dne 30.5.2012.

1. Kritéria pro bodové ohodnocení žádostí o pronájem obecního bytu seniorům

Tabulky pro bodové ohodnocení žadatelů o pronájem obecního bytu seniorům zohledňují především věk, zdravotní stav a výše příjmu žadatele. Dále pak je  ohodnocena současná bytová situace žadatele, kde je bodově zohledněna charakteristika současného bytu žadatele.

2. Kritéria pro bodové ohodnocení žádostí o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů

Tabulky  pro bodové ohodnocení žádostí o pronájem obecního bytu žadatelů ze sociálních důvodů zohledňují především výši příjmů žadatele(ů) a současnou bytovou situaci, ve které se žadatel(é) nachází(zejí). Dále pak je bodově ohodnocen zdravotní stav žadatele(ů) a skutečnost, zda žadatel(é) má/mají děti, které by se s žadatelem(li) stěhovaly do přiděleného bytu.

 

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě