Krádeže, ničení majetku, nález, …

Co mám dělat, když …?

  • domů přijde dítě a oznámí, že jej někdo na ulici zbil, šikanoval, ukradl mu peníze, řetízek, kousl jej pes, aj.
  • bylo mně ukradeno auto, kolo, motorka, aj.
  • zjistil jsem, že můj byt byl vykraden,
  • vidím, že někdo ničí majetek (sprejeři, vandalové lámou stromky, ulamují antény u vozidel, aj.)
  • mě, mé dítě obtěžovala nějaká osoba
  • něco jsem nalezl (peněženku, průkaz, balík, tašku, tělo člověka)

Ve všech a jiným případech je potřebné se obrátit na Policii ČR, nejbližší místní oddělení Policie ČR, či vytočil linku tísňového volání  158 nebo na Městskou Policii Praha, Stanici Praha 5, Kobrova č.p. 1366/č.o. 8, Praha 5, Smíchov, tísňová telefonická linka 156.

Všeobecně platí: Nepropadněte panice, potlačte emoce. Vyrozumějte policejní orgány. Do příchodu policistů nehýbejte s předměty (nálezy), neuklízejte vykradený byt, aj. Zabezpečte podle svých možností poskytnutí první pomoci, přivolejte lékaře. Zabezpečte střežení místa nálezu, nehody do příchodu policistů.