Koupě id. 37/336 domu čp.  16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129 k.ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5, od spoluvlastníka

21/06/2001

16.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129 k.ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5, od spoluvlastníka
Spoluvlastník id. 37/336 domu čp.16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129, k.ú Košíře, Plzeňská 135, Jan Drolle nabízí v rámci předkupního práva svůj podíl ke koupi za 427.000,-Kč. MČ Praha 5 již dříve vykoupila podíly od dalších spoluvlastníků a vlastní id. 225/336 nemovitostí
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e koupi id. 37/336 domu č.p. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc.č. 1129 k.ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5 od spoluvlastníka Jana Drolleho za cenu 427.000,-Kč
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty realizovat koupi id. 37/336 domu č.p. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc.č. 1129, k.ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5 od spoluvlastníka Jana Drolleho Termín: 30/09/2001
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Koupě id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129 k.ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5, od spoluvlastníka,

14/12/2000

14.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129 k.ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5, od spoluvlastníka,
Vzhledem k technickému stavu domu a tomu, že obec vlastní sousední pozemky parc. č. 1128 a 1130 bylo spoluvlastníkům znovu nabídnuto odkoupení jejich podílů, 37/336 za 300.000,-Kč a 74/336 za 600.000,-Kč Věra Šimková nabízí svůj podíl id. 37/336 za 400.000,- Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e koupi id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129 k. ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5 od spoluvlastníka Věry Šimkové rč. 515628/019 za cenu 400.000,-Kč
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty realizovat koupi id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129 k. ú. Košíře, Plzeňská 135, Praha 5 od spoluvlastníka Termín: 31/03/2001
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě