Koupě id. 13/128 domu čp. 297, id. 13/128 stav. poz. parc. č. 307, k. ú. Smíchov, Na Bělidle 36, Praha 5, od spoluvlastníků

18/04/2002

9.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Koupě id. 13/128 domu čp. 297, id. 13/128 stav. poz. parc. č.
307, k. ú. Smíchov, Na Bělidle 36, Praha 5, od spoluvlastníků

Spoluvlastnice Eugenie Melichová id. 6/128 nemovitostí a Anna Kozlová
id. 7/128 nemovitostí,nabízí své podíly ke koupi MČ Praha 5. Dle
znaleckého posudku soudního znalce ing. Jana Beneše ze dne 3.1.2002
je cena nemovitostí 6,854.700,- Kč, to je za 13/128 696.180,- Kč.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

koupi id. 13/128 domu čp. 297, id. 13/128 stav. poz. parc. č.
307, k. ú. Smíchov, Na Bělidle 36, Praha 5 od spoluvlastnic za cenu
podle znaleckého posudku celkem 696.180,- Kč. Id. 6/128 od Eugenie
Melichové za 321.314,- Kč a id. 7/128 od Anny Kozlové za 374.866,- Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

realizovat koupi id. 13/128 čp. 297, id. 13/128 stav. poz. parc.
č. 307, k. ú. Smíchov, Na Bělidle 36, Praha 5, od spoluvlastnic

Termín: 31/07/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě