Koordinační skupina EHD II – Z 28/5

9) Koordinační skupina EHD II - Z 28/5
OZ Prahy 5 nepřijalo usnesení.