Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 24. 1. 2002

24/01/2002

2.

Předkladatel: J. Metelec, předseda KV ZMČ P5
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 24. 1. 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. k o n s t a t u j e
splnění usnesení ZMČ P5 ke dni 24.1.2002, dle přiloženého
materiálu

II. r u š í
usnesení č.: 8/24/2000, 16/10/2001, 13/26/2000

III. o d k l á d á
z 31. 12. 2001 na 28. 2. 2002
usnesení č.  12/11/2000,18/7/2001,20/25/2001,20/48/2001,
23/28/2001 z 11. 1. 2002 na 28. 2. 2002

z 31.12. 2001 na 31. 03. 2002
usnesení č.  11/32/2000,19/12/2001,20/15/2001,20/21/2001,20/23/2001,
20/30/2001,20/31/2001,20/32/2001,20/34/2001,20/35/2001,
20/36/2001,20/37/2001,20/38/2001,20/39/2001,20/40/2001,
20/41/2001,20/42/2001,20/43/2001,20/45/2001,20/47/2001,
21/18/2001

usnesení č.  z 31. 12. 2001 na 30. 04. 2002
11/20/2000,20/44/2001,20/46/2001
20/46/2001 z 31. 12. 2001 na 30. 04. 2002

z 31. 12. 2001 na 30. 6. 2002
usnesení č.  20/16/2001, 14/12/2000, 10/10/2000

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě