Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 18. 10. 2001

2.
Předkladatel: J. Metelec, předseda KV ZMČ 5 Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 18. 10. 2001
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. k o n s t a t u j e splnění usnesení ZMČ P5 ke dni 18.10.2001, dle přiloženého materiálu
II. r u š í usnesení č. 19/13/2001, 17/19/2001, 7/18/1999
III. o d k l á d á usnesení č.: 17/12/2001 2. 31. 10. 2002 12/14/2001 na 13. 12. 2001 14/15/2001 na 15. 11. 2001 15/18/2001 na 13. 12. 2001 16/10/2001 na 15. 11. 2001 17/17/2001 na 15. 11. 2001 18/5/2001 na 15. 11. 2001 18/6/2001 na 13. 12. 2001 18/7/2001 na 15. 11. 2001 18/8/2001 na 15. 11. 2001 19/11/2001 na 30. 11. 2001 19/14/2001 na 15. 11. 2001 20/22/2001 na 31. 12. 2001 4/30/1999 na 15. 11. 2001 4/32/1999 na 30. 03. 2002 4/33/1999 na 13. 12. 2001 15/8/2001 na 15. 11. 2001
Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5