Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 14. 5. 2002

23/05/2002

2.

Předkladatel: J. Metelec, předseda KV
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 14. 5. 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. k o n s t a t u j e
splnění usnesení ZMČ P5 ke dni 14. 5. 2002, dle přiloženého materiálu

II. o d k l á d á
usnesení č. 11/20/00 z 31/12/2001 na 30/06/2002,
12/14/00 z 30/04/2002 na 30/06/2002,
13/27/00 z 30/04/2002 na 30/06/2002,
20/46/01 z 30/04/2002 na 20/06/2002,
25/40/02 z 30/04/2002 na 30/06/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě