Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 13. 2. 2002

21/02/2002

2.

Předkladatel: J. Metelec, předseda KV ZMČ 5
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 13. 2. 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. k o n s t a t u j e
splnění usnesení ZMČ P5 ke dni 13.2.2002, dle přiloženého
materiálu

II. o d k l á d á

usnesení č.  12/14/2000 z 31. 01. 2002 na 30. 04. 2002
13/27/2000 z 30. 01. 2002 na 30. 04. 2002
13/25/2000 z 15. 02. 2002 na 31. 03. 2002
20/17/2001 z 31. 01. 2002 na 20. 02. 2002
22/20/2001 z 31. 01. 2002 na 30. 03. 2002
23/24/2001 z 31. 01. 2002 na 31. 03. 2002
23/28/2001 z 25. 01. 2002 na 30. 03. 2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě