Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 13. 12. 2001

2.
Předkladatel: J. Metelec, předseda KV ZMČ 5 Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 13. 12. 2001
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. k o n s t a t u j e splnění usnesení ZMČ P5 ke dni 13.12.2001, dle přiloženého materiálu
II. r u š í usnesení č.: 18/5/2001
III. o d k l á d á usnesení č.: 12/14/2000 z 13. 12. 2001 na 31. 01. 2002 16/10/2001 z 13. 12. 2001 na 31. 12. 2001 18/6/2001 z 13. 12. 2001 na 15. 01. 2002 18/7/2001 z 13. 12. 2001 na 15. 01. 2002 20/29/2001 z 13. 12. 2001 na 15. 01. 2002 21/21/2001 z 13. 12. 2001 na 15. 01. 2002
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5