Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 10. 4. 2002

18/04/2002

2.

Předkladatel: J. Metelec, předseda KV
Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 k 10. 4. 2002

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. k o n s t a t u j e
splnění usnesení ZMČ P5 ke dni 10. 4. 2002, dle přiloženého materiálu

II. r u š í
usnesení č. 20/21/2001

III. o d k l á d á
z 15/04/2002 na 31/05/2002
usnesení č. 18/7/2001
z 31/03/2002 na 31/05/2002
usnesení č. 20/15/2001, 20/23/2001, 20/32/2001, 20/35/2001,
20/36/2001, 20/39/2001, 20/40/2001, 20/41/2001,
20/42/2001, 20/45/2001, 23/24/2001, 21/20/2001
usnesení č. 20/31/2001 z 31/03/2002 na 30/04/2002
22/20/2001 z 18/04/2002 na 31/05/2002
23/28/2001 z 30/03/2002 na 31/05/2002
23/28/2001 z 28/02/2002 na 31/05/2002
26/25/2002 z 15/04/2002 na 15/05/2002
4/32/1999 z 30/03/2002 na 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě