Kontakty na odbory v době krizových opatření

Na níže uvedených kontaktech můžete získat podrobné informace o fungování jednotlivých odborů.

 

Žádáme Vás, abyste ve všech případech, kdy je to možné, upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Děkujeme za pochopení.

 

Pracovní doba provozu linek:

Den Čas
Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 14:00

 

Kontakty

Odbor Kontakty pro veřejnost
Odbor Kancelář starosty 257 000 518, 257 000 897 – sekretariát
Odbor vnějších vztahů a komunikace 603 238 221 – tiskový mluvčí
Odbor Kancelář městské části

257 000 504 – sekretariát

257 000 440 – podatelna

Odbor Kancelář tajemníka

257 000 907 – sekretariát

257 000 883 – oddělení personální a mzdové

Odbor informatiky 257 000 584; 257 000 857 – sekretariát
Odbor ekonomický

Oddělení místních poplatků a pokut

257 000 535 – místní poplatek ze psů

257 000 536 – vymáhání místního poplatku ze psů, veřejné sbírky

257 000 526 – místní poplatek za užívání veřejného prostranství

257 000 527 – pobytové poplatky

257 000 565; 257 000 929 – vratky ZPS, vymáhání pokut ZPS

257 000 887 – místní poplatek ze vstupného, vymáhání pokut ZPS

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality

257 000 429 – sekretariát

257 000 420 – oddělení sociální péče

257 000 469 – oddělení sociálních kurátorů

257 000 437  – oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor školství

257 000 459, 725 502 538 – sekretariát

257 000 460, 604 295 755 – vedoucí odboru

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně

257 000 464 – sekretariát

257 000 307 – dotazy výdej parkovacích oprávnění ZPS

257 000 124 – správa zeleně a veřejných prostranství

Odbor správy majetku 257 000 405 – sekretariát
Odbor přípravy a realizace investic

257 000 237 –  vedoucí odboru

257 000 482 –  vedoucí oddělení realizace investic

Odbor bytů a převodů nemovitých věcí

731 437 048 – sekretariát

257 000 478 –  vedoucí oboru

Odbor územního rozvoje 257 000 950 – sekretariát
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

257000457 – sekretariát

257 000 312 – agenda živnostenská

257 000 190 – živnostenská kontrola

Odbor matrik a státního občanství

604 226 082 – agenda matrik a státního občanství

733 710 544 – agenda CzechPoint

Odbor Stavební úřad

257 000 400; 257 000 401;  257 000 259 – sekretariát

603 874 545 – vedoucí odboru

Odbor dopravy

257 000 252 – agenda přestupků

257 000 473 – agenda silničního hospodářství

Odbor ochrany životního prostředí 257 000 461 – sekretariát
Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb

257 000 867 – agenda návrhů na zrušení místa trvalého pobytu

257 000 958; 257 000 965 – vyzvednutí hotových dokladů

257 000 519; 257 000 992; 257 000 996 – agenda voleb

 

257 000 963; 257 000 957; 257 000 948; 257 000 964; 257 000 940; 257 000 961; 257 000 960; 257 000 962 – agenda občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel