Koncepce integrace cizinců – informační materiál

Na základě přijetí zejména zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a usnesení vlády č. 60 ze dne 22. ledna 2014 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců — Společné soužití v roce 2014 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu na úseku živnostenského podnikání aktualizován projekt v oblasti integrace cizinců “Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky”.

Využití projektu se předpokládá zejména pro informaci a bližší orientaci cizince na úseku živnostenského podnikání. Zmíněný informační materiál si můžete v komplexním znění stáhnout v níže uvedené příloze.