Výsledky voleb do Senátu PČR – podzim 2014
24/10/2014
Pro otevření klikněte na přílohu…
Výsledky voleb do ZMČ Praha 5 (2014)
24/10/2014
Pro otevření klikněte na přílohu…
VOLBY 2014: Seznam telefonních linek do volebních místností
10/10/2014
V příloze naleznete telefonní kontakty do jednotlivých volebních místností na území MČ Praha 5.
Omluva občanskému sdružení “Občané pro Prahu 5”
03/10/2014
V aktuálním vydání Volebního speciálu pro občany Prahy 5 byl na str. 8 uveden přehled všech kandidujících...
I občané členských zemí EU s přechodným pobytem na území ČR mohou volit do zastupitelstev obcí
25/09/2014
Odbor občanskosprávní Úřadu městské části Praha 5 informuje, že podle posledních stanovisek Krajského soudu v Brně,...
Termíny 1. zasedání okrskových volebních komisí a termíny jejich školení
17/09/2014
Odbor občanskosprávní informuje členky a členy okrskových volebních komisí pro podzimní volby 2014, že 1. zasedání OVK...
Oznámení o nevyhrazení plochy pro volební plakáty v rámci říjnových voleb
11/09/2014
Ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých...
Oznámení o době a místě konání voleb a popisy volebních okrsků
03/09/2014
Pro otevření klikněte na přílohu…
Vylosována volební čísla na hlasovací lístky pro kandidující volební strany do Senátu parlamentu ČR a Zastupitelstva městské části Prahy 5
27/08/2014
Pro otevření klikněte na přílohu…
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky
25/08/2014
Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014. V případě, že v prvním kole nebude zvolen...
Registrační rozhodnutí pro volby do ZMČ Praha 5 a kandidátní listiny
22/08/2014
Pro otevření klikněte na přílohu…
Podmínky a způsob hlasování ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 5 a Zastupitelstva hlavního města Prahy.
18/08/2014
Volby do zastupitelstev obcí na území České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným pod č. 112/2014...
Rozhodnutí registračního úřadu o registraci přihlášek pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 21
15/08/2014
Příslušná rozhodnutí naleznete v příloze…
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17/07/2014
Pro otevření klikněte na přílohu…
Informace ke složení kauce při kandidatuře do Senátu Parlamentu ČR
17/07/2014
Pro otevření klikněte na přílohu…
Kandidátní listina do ZMČ
16/07/2014
Pro ulehčení přípravy kandidátních listin pro volební strany a nezávislé kandidáty Registrační úřad přináší možný vzor...
Podzimní volby – Informace pro naše občany pracující a zdržující se v zahraničí
09/07/2014
Možnost hlasovat ve volbách v souvislosti s vyškrtnutím ze stálého seznamu voličů Důležité je vědět, že voliči jsou...
Podmínky pro voliče z členských států EU pro hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
02/07/2014
Volební právo občanů členských států EU je dáno zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,...
Informace k voličských průkazům pro volby do ZMČ Praha 5, do ZHMP a do Senátu P ČR
30/06/2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do Senátu Parlamentu ČR. Zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do...
Harmonogram voleb do Zastupitelstva MČP5 a HMP 10. – 11. října 2014
30/06/2014
Pro otevření klikněte na přílohu…

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě