Informace o možnosti vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu a cestovního dokladu před uplynutí zákonem stanovené 30denní lhůty

Počet nalezených záznamů: 1