66/2018 – příloha č. 6 – Žádost o vydání společného povolení

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 1 – Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 2 – Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 3 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 4 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 5 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 6 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 7 – Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 8 – Žádost o stavební povolení k vodním dílům

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 9 – Žádost o stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 10 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 11 – Žádost o udělení souhlasu

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 12 – Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 13 – Žádost o vyjádření

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 14 – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 15 – Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 16 – Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 17 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštční1)

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 18 – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní ČOV potřebné k takovému vypouštění

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

183/2018 – příloha č. 19 – Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

26/10/2018
Formulář je k dispozici ve formátu PDF.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě