Zákaz prodeje míchaných nápojů obsahujících lihoviny ve stáncích s občerstvením

28/11/2012
Odbor občanskosprávní a živnostenský si dovoluje upozornit prodejce i širokou veřejnost, že bude přísněji kontrolovat dodržování zákazu...

Seznam 14 domů schválených k prodeji bytů a doplnění o záměr prodeje bytů ve 4 domech schválený ZMČ 26/50/2013

20/11/2012
viz. přílohy

Seznam 4 domů schválených k prodeji domu jako celek a Zásady na prodej domů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ č.16/41/2012 ze dne 3.4.2012

20/11/2012
viz. přílohy

Zóny placeného stání Praha 5 – základní principy a plošný rozsah zóny

25/10/2012
V níže uvedených přílohách si můžete stáhnou následující dokumenty: 1) Článek o základních principech fungování plánované...

Česká obchodní inspekce – jak postupovat v případě podání podnětu ke kontrole (stížnosti)

17/10/2012
Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Ústředního ředitele ČOI...

Pobyt na území ČR – povolení k pobytu

05/10/2012
Od roku 2011 je Ministerstvo vnitra nově odpovědné za agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. Tuto...

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR

02/10/2012
Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností...

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území ČR včetně oznamování výkonu regulované živnosti

19/09/2012
Právní úprava dočasného a příležitostného poskytování služeb pro oblast živnostenského podnikání v České republice Zákon č. 18/2004 Sb.,...

Zóny placeného stání Praha 5 – chronologie vývoje

13/09/2012
Praha 5 – chronologie vývoje zón placeného stání (ZPS) 1996  – první analýza dopravy v klidu...

Příloha č. 1 a č. 2 k žádosti o prodej souboru nemovitostí

10/09/2012
viz. přílohy

Pravidla, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů

07/09/2012
přílohou

Zásady pro prodej bytů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ č.8/23/2011 ze dne 28.6.2011

07/09/2012
přílohou

Pravidla kauce schválená 12.10.2010

07/09/2012
přílohou

Zásady pro prodej domů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ 9/8/2011 ze dne 26.7.2011

07/09/2012
přílohou

Seznam domů schválený usnesením ZMČ 8/24/2011 ze dne 28.6.2011 a usnesením ZMČ 12/20/2011 ze dne 15.11.2011 k privatizaci podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů

07/09/2012
přílohou

Státní úřad inspekce práce – preventivní a kontrolní činnost

16/08/2012
Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce (OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj,...

ŠVARCSYSTÉM – jeho definice včetně znaků nelegálního zaměstnávání

16/08/2012
Švarcsystém se dá definovat jako výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Tedy situace, kdy uzavře zaměstnavatel...

Celní správa ČR – kontroly provozoven (zaměřené na značení tabákových výrobků či lihovin a na ochranu duševního vlastnictví či ochranu spotřebitele)

15/08/2012
Téměř v každém druhém tzv. kamenném obchodě typu večerka, smíšené zboží apod. se celníci setkávají, při kontrolách zaměřených na...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – jak postupovat v případě podání podnětu ke kontrole (stížnosti)

03/08/2012
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) jako orgán státu přímo podléhá ministerstvu zemědělství. Jejím úkolem je...

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení + upozornění na změny

02/08/2012
Dne 30. 6. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon.  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě