2011 – Zdroje informací o dění v MČ Praha 5, Podmínky pro život v Praze 5

09/12/2013
2011 – Field Research – Zdroje informací o dění v MČ Praha 5, Podmínky pro život v Praze...

Seznam 2 domů k prodeji bytů a 1 dům jako celek schválených k prodeji ZMČ 28/36/2013

03/12/2013
viz přílohy

STÁTNÍ POVOLENÍ – koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

06/11/2013
  Dnem 17. 10.2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších...

Pohonné hmoty – nové parametry a podmínky činnosti ve výrobě a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot

23/09/2013
Dnem 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách...

Společné vyjádření oprávněných nájemců o prodeji celého domu dle “Zásad”

15/07/2013
dle přílohy

Informace oddělení sociálně právní ochrany dětí

25/06/2013
Lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči http://www.mpsv.cz/files/clanky/14256/vysetreni_NRP.rtf Žádost o zařazení do evidence žadatelů NRP http://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf Brožura...

Taxi – významné změny vyplývající z novely zákona ode dne 1.5.2013

03/05/2013
Dne 1. 5. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a to zejména...

Občanské sdružení – změna právní formy na obecně prospěšnou společnost

12/04/2013
Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jímž se kromě jiných právních předpisů...

Taxi – změna podmínek pro taxislužbu a příležitostnou osobní silniční dopravu

05/04/2013
Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Dne 1. května 2013 nabude účinnost...

Den otevřených dveří – Pražské služby a. s.

02/04/2013
Dne 20. 4. 2013 proběhne v areálu společnosti Pražské služby a. s. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Bližší informace naleznete...

Zásady pro prodej domů ze dne 12.9.2013

21/03/2013
Zásady pro prodej domů Městské části Praha 5 schválené ZMČ usnesení č. 27/30/2013 ze dne 12.9.2013.

Ukončení provozu sběrného dvora v Klikaté ulici

27/02/2013
Upozorňujeme, že na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy bude od 1. 3. 2013 ukončen provoz sběrného dvora v Klikaté...

Zřízení adresy pro doručování

15/02/2013
                Z ustanovení § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších...

Pravidla nakládání s volnými byty v domech svěřených MČ Praha 5

14/02/2013
přílohou

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – jaro 2013

11/02/2013
 Velkoobjemové kontejnery pro sběr bioodpadu – jaro 2013 Jaro 2013 Číslo Stanoviště Den Datum...

Zimní údržba 2013

31/01/2013
Pěší zóna Barrandov 21. 1. 2013 / Pěší zóna Barrandov 21. 1. 2013 Pěší zóna Barrandov 21. 1. 2013 / Tilleho...

Manuál pro ohlašovatele – práce s formulářem F_ODP_PROD (hlášení o odpadech) v roce 2015 za rok 2014

29/01/2013
   

Manuál pro ohlašovatele – pro ohlašování v roce 2015

29/01/2013
   

fdhg

29/01/2013

Rozpis velkoobjemových kontejnerů 2013

17/12/2012
Rozpis velkoobjemových kontejnerů na I. pololetí je možné stáhnout v příloze.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě