Příloha č. 1 a č. 2 k žádosti o prodej souboru nemovitostí

10/09/2012
viz. přílohy

Pravidla, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů

07/09/2012
přílohou

Zásady pro prodej bytů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ č.8/23/2011 ze dne 28.6.2011

07/09/2012
přílohou

Pravidla kauce schválená 12.10.2010

07/09/2012
přílohou

Zásady pro prodej domů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ 9/8/2011 ze dne 26.7.2011

07/09/2012
přílohou

Seznam domů schválený usnesením ZMČ 8/24/2011 ze dne 28.6.2011 a usnesením ZMČ 12/20/2011 ze dne 15.11.2011 k privatizaci podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů

07/09/2012
přílohou

Státní úřad inspekce práce – preventivní a kontrolní činnost

16/08/2012
Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce (OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj,...

ŠVARCSYSTÉM – jeho definice včetně znaků nelegálního zaměstnávání

16/08/2012
Švarcsystém se dá definovat jako výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Tedy situace, kdy uzavře zaměstnavatel...

Celní správa ČR – kontroly provozoven (zaměřené na značení tabákových výrobků či lihovin a na ochranu duševního vlastnictví či ochranu spotřebitele)

15/08/2012
Téměř v každém druhém tzv. kamenném obchodě typu večerka, smíšené zboží apod. se celníci setkávají, při kontrolách zaměřených na...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce – jak postupovat v případě podání podnětu ke kontrole (stížnosti)

03/08/2012
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) jako orgán státu přímo podléhá ministerstvu zemědělství. Jejím úkolem je...

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení + upozornění na změny

02/08/2012
Dne 30. 6. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon.  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)...

Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích

02/08/2012
Nakupujete na oblíbených farmářských trzích? A víte, jak odhalit případné nedodržování předpisů, které může být známkou snížené...

Bezplatné poradny pro spotřebitele v hl.m. Praze

02/08/2012
Otevření nových poraden po objednání Sdružení Spotřebitel.net, IČ: 22875751 (dále jen “sdružení”) je občanským sdružením založeným podle zákona...

Návrh na zrušení trvalého pobytu – 7/12 – kontakt

23/07/2012
Návrh na zrušení trvalého pobytu – poradenství, konzultace, kontakt

aaaaa

16/07/2012
dddddddddddddddd

Kritéria pro bodové ohodnocení žadatelů o pronájem obecního bytu

04/07/2012
RMČ dne 19.6.2012 přijala usnesením č. 24/946/2012 návrh kritérií pro bodové ohodnocení žadatelů o pronájem obecního bytu...

Neplaťte za bioodpad ? kompostujte sami !

14/04/2012
Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se společností ISES, s. r. o. zahájil realizaci projektu ” Podpora...

Rozpis velkoobjemových kontejnerů 2012

14/02/2012
Kontejnery společnosti Regios a. s. Kontejnery společnosti Regios jsou hrazeny z rozpočtu městské části Prahy 5....

Dětská hřiště MČ Prahy 5 – seznam

31/01/2012
seznam DH na území MČ Prahy 5 naleznete v příloze

sfdfsd

11/01/2012
sfsafsd

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě