Den otevřených dveří – Pražské služby a. s.

02/04/2013
Dne 20. 4. 2013 proběhne v areálu společnosti Pražské služby a. s. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Bližší informace naleznete...

Zásady pro prodej domů ze dne 12.9.2013

21/03/2013
Zásady pro prodej domů Městské části Praha 5 schválené ZMČ usnesení č. 27/30/2013 ze dne 12.9.2013.

Ukončení provozu sběrného dvora v Klikaté ulici

27/02/2013
Upozorňujeme, že na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy bude od 1. 3. 2013 ukončen provoz sběrného dvora v Klikaté...

Zřízení adresy pro doručování

15/02/2013
                Z ustanovení § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších...

Pravidla nakládání s volnými byty v domech svěřených MČ Praha 5

14/02/2013
přílohou

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – jaro 2013

11/02/2013
 Velkoobjemové kontejnery pro sběr bioodpadu – jaro 2013 Jaro 2013 Číslo Stanoviště Den Datum...

Zimní údržba 2013

31/01/2013
Pěší zóna Barrandov 21. 1. 2013 / Pěší zóna Barrandov 21. 1. 2013 Pěší zóna Barrandov 21. 1. 2013 / Tilleho...

Manuál pro ohlašovatele – práce s formulářem F_ODP_PROD (hlášení o odpadech) v roce 2015 za rok 2014

29/01/2013
   

Manuál pro ohlašovatele – pro ohlašování v roce 2015

29/01/2013
   

fdhg

29/01/2013

Rozpis velkoobjemových kontejnerů 2013

17/12/2012
Rozpis velkoobjemových kontejnerů na I. pololetí je možné stáhnout v příloze.

Zákaz prodeje míchaných nápojů obsahujících lihoviny ve stáncích s občerstvením

28/11/2012
Odbor občanskosprávní a živnostenský si dovoluje upozornit prodejce i širokou veřejnost, že bude přísněji kontrolovat dodržování zákazu...

Seznam 14 domů schválených k prodeji bytů a doplnění o záměr prodeje bytů ve 4 domech schválený ZMČ 26/50/2013

20/11/2012
viz. přílohy

Seznam 4 domů schválených k prodeji domu jako celek a Zásady na prodej domů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ č.16/41/2012 ze dne 3.4.2012

20/11/2012
viz. přílohy

Zóny placeného stání Praha 5 – základní principy a plošný rozsah zóny

25/10/2012
V níže uvedených přílohách si můžete stáhnou následující dokumenty: 1) Článek o základních principech fungování plánované...

Česká obchodní inspekce – jak postupovat v případě podání podnětu ke kontrole (stížnosti)

17/10/2012
Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Ústředního ředitele ČOI...

Pobyt na území ČR – povolení k pobytu

05/10/2012
Od roku 2011 je Ministerstvo vnitra nově odpovědné za agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. Tuto...

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR

02/10/2012
Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností...

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území ČR včetně oznamování výkonu regulované živnosti

19/09/2012
Právní úprava dočasného a příležitostného poskytování služeb pro oblast živnostenského podnikání v České republice Zákon č. 18/2004 Sb.,...

Zóny placeného stání Praha 5 – chronologie vývoje

13/09/2012
Praha 5 – chronologie vývoje zón placeného stání (ZPS) 1996  – první analýza dopravy v klidu...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě