Potraviny na pranýři – rozšíření služeb aplikace i na možnost podání podnětu ke kontrole přímo z provozovny

27/07/2015
Jednoduchá a intuitivní aplikace umožní návštěvníkům vyhledat požadovanou informaci o nevyhovující potravině podle názvu výrobku, druhu potraviny,...

Informační povinnosti příjemce potravin rostlinného původu – novela vyhlášky č.172/2015 Sb. (účinnost ode dne 1.8.2015)

27/07/2015
Dnem 1.8.2015 nabývá účinnosti vyhláška č.172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, která zrušuje vyhlášku č. 320/2014...

Poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty u splátkových dohod uzavíraných formou notářského zápisu

23/04/2015
Pro otevření dokumentu klikněte na přílohu.

Zásady pro uzavírání splátkových dohod v rámci vypovězení smluvních vztahů s nájemci bytů

23/04/2015
Pro otevření dokumentu klikněte na přílohu.

Zásady pro odpouštění poplatků z prodelní z nájmu bytů

23/04/2015
Pro otevření dokumentu klikněte na přílohu.

Změna umístění sběrného dvora

04/03/2015
Upozorňujeme občany na ukončení provozu sběrného dvora v Puchmajerově ulici a to k 5. 3. 2015. Nově bude dne 18. 3. 2015 otevřen: Sběrný...

ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského ÚMČ Praha 5 za rok 2014

27/02/2015
  V příloze zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v...

Informace pro občany k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů

01/01/2015
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby...

sdfdfs

08/12/2014
http://ksnko.praha.eu/bulkyWasteWidget/deployment.php

sdsdf

08/12/2014
<!– 1. Load widget definition from KSNKO. –> <script Str. 3src=”http://ksnko.praha.eu/bulkyWasteWidget/deployment.php”></script> <!– 2. Adjust widget configuration. –> <script> bulkyWasteWidgetConfiguration =...

Ukončení provozu stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček

21/11/2014
Magistrát hl. m. Prahy informuje občany, že k 31. 12. 2014 bude ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných...

Koncepce integrace cizinců – informační materiál

12/09/2014
Na základě přijetí zejména zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský...

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON – změny ode dne 1.1.2015

12/09/2014
Novela živnostenského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna...

Pokyn ke zpracování plánu vzdělávání úředníka + Formulář Plán vzdělávání úředníka

03/09/2014
Pro otevření dokumentu klikněte na přílohu.

Zásady pro odpuštění poplatků z prodlení z nájmu bytů

02/09/2014
Pro otevření dokumentu klikněte na přílohu.

Poplatky z prodlení, úroky z prodlení a smluvní pokuty u splátkových dohod uzavíraných formou notářského zápisu

02/09/2014
Pro otevření dokumentu klikněte na přílohu.

Zásady pro uzavírání splátkových dohod v rámci vypovězení smluvních vztahů s nájemci bytů

02/09/2014
Pro otevření dokumentu klikněte na přílohu.

Slevy na nájemném ze sociálních důvodů

05/08/2014
Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného ze sociálních důvodů naleznete v příloze.

Slevy na nájemném pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně

05/08/2014
Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně naleznete v příloze.

NÁVRATOVÁ SMĚRNICE – sledování vyhoštění cizinců (včetně podnikatelů)

18/06/2014
     Návratová směrnice je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě