Ukončení provozu sběrného dvora Klikatá

08/03/2016
Od poloviny března 2016 bude na Praze 5 jen jeden sběrný dvůr. Na území MČ Prahy 5 jsou v současné...

Praha 5 má svého Podnikatele a Živnostníka roku 2015

26/02/2016
Praha 5 zná svého Podnikatele a Živnostníka roku 2015. Na základě ankety, která probíhala během loňského roku,...

Praha 5 má svého Podnikatele a Živnostníka roku 2015

26/02/2016
Praha 5 zná svého Podnikatele a Živnostníka roku 2015. Na základě ankety, která probíhala během loňského roku,...

Praha 5 je nejpřívětivější pražskou městskou částí pro podnikatele, vyhrála pražské kolo Města pro byznys

17/02/2016
Pátá městská část zvítězila v anketě Město pro byznys 2015. Hlavními důvody, proč se Praha 5 stala...

Kompostéry pro občany zdarma

10/02/2016
  Městská část Praha 5 uspěla s žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Státní fond...

ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského ÚMČ Praha 5 za rok 2015

29/01/2016
V příloze zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném...

Identifikace osob podle §10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

14/01/2016
Klikněte prosím na níže uvedenou přílohu.

Označení ulic a veřejných prostranství na území MČ Praha 5

14/01/2016
Označování ulic a veřejných prostranství upravuje zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška...

Vzory platných občanských průkazů

08/01/2016
Pro zobrazení dokumentu klikněte prosím na níže uvedený odkaz.

Informace o občanském průkazu vydávaném od 1.1.2012

05/01/2016
Pro zobrazení přílohy klikněte prosím na níže uvedený odkaz.

Zřízení adresy pro doručování

05/01/2016
Zřízení  adresy pro doručování ustanovení § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění...

Jak postupovat v případě nalezené věci

04/01/2016
 V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 nálezce ztracené věci musí postupovat takto:  1. V případě,...

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2016

30/11/2015
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů  rozpouštědla  kyseliny  zásady  fotochemikálie  pesticidy  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)...

Informujte se prosím o aktuálních dnech svozů bioodpadu.

18/11/2015
Poskytovatel svozu bioodpadu, společnost Pražské služby a. s., žádá občany, aby se každý občan, který má...

Tisíc kompostérů pro občany zdarma

29/09/2015
Praha 5 poskytne svým občanům 1 000 kompostérů Městská část Praha 5 uspěla s žádostí o dotaci v rámci...

Podpora podnikání – akční plán podnikání 2020

09/09/2015
Po skončení veřejných konzultací, jejichž cílem bylo získat názor nejširšího okruhu subjektů na otázku, jak v EU...

Stravovací služby – hygienická pravidla pro předvařené a vařené potraviny a oznamovací povinnost

09/09/2015
Oznamovací povinnost provozovatelů stravovacích služeb Ve smyslu § 23 odst. 4, zák č. 258/2000 Sb., v platném...

Ideový záměr využití letohrádku Portheimka

31/08/2015
pro otevření dokumentu klikněte na přílohu

Práva kupujících – informace pro spotřebitele

06/08/2015
Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a prodeji výrobků, se nacházejí v celé řadě...

Reklamace – práva při reklamaci zboží a služeb

06/08/2015
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě