Sběrné dvory – seznam

01/01/2020
Seznam sběrných dvorů naleznete v příloze  

Cestovní pas od 1.4.2009 s dalším biometrickým údajem (otisky prstů), podmínky při podání žádosti o “e-pas”

20/07/2018
Informace pro občany Úřad Městské části Praha 5 informuje, že od 1. 4. 2009 lze podat žádost o vydání...

Slevy na nájemném ze sociálních důvodů

01/07/2018
Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného ze sociálních důvodů naleznete v příloze. Tyto slevy se vztahují pouze...

Slevy na nájemném pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně

01/07/2018
Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně naleznete v příloze. Tyto slevy se vztahují pouze na nájemce obecních...

Postupy ke standardům sociálně – právní ochrany dětí

21/06/2017
Postupy ke standardům sociálně – právní ochrany dětí

Přílohy ke standardům sociálně – právní ochrany dětí

20/06/2017
Přílohy ke standardům sociálně- právní ochrany dětí

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

15/06/2017
Dne 1.6.2017 nabývá účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., který se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,...

Metodický pokyn pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (§ 17 zákona o odpadech)

09/05/2017
Metodický pokyn odboru ochrany prostředí MHMP pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (ust. §...

Závěrečná zpráva o využití dotace 2017

02/05/2017
Pro zobrazení klikněte na dokument

Označení ulic a veřejných prostranství na území MČ Praha 5

01/02/2017
Označování ulic a veřejných prostranství upravuje zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška...

Sdělení a metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

30/01/2017
S D Ě L E N Í   A   M E T O D I C K Ý   N Á...

ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 5 za rok 2016

17/01/2017
V příloze tímto zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...

Ptačí chřipka 2017

04/01/2017
   

Závěrečná zpráva o využití dotace 2016

21/12/2016
Pro zobrazení klikněte na dokument

UPOZORNÉNÍ – nabídky katalogových společností týkající se uzavření “Smlouvy o úplatné registraci”

05/08/2016
Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření “Smlouvy o úplatné registraci”. Uvedený typ nabídek...

Zájezdy – přísnější podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře a cestovní agentury

26/05/2016
Novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, přijatá zákonem...

OPPIK – dotační program na podporu českých podnikatelů

25/05/2016
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen “OPPIK”) je stěžejním programem na podporu českých podnikatelů...

Uznání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v ČR

23/05/2016
Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání...

Pozvánka na den otevřených dveří Pražských služeb a. s.

11/04/2016
bližší informace naleznete víže v příloze

Harmonogram cyklické deratizace na rok 2016

10/03/2016
V příloze naleznete informace o cyklické deratizaci na rok 2016, kterou zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě