ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského ÚMČ Praha 5 za rok 2015

29/01/2016
V příloze zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném...

Identifikace osob podle §10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

14/01/2016
Klikněte prosím na níže uvedenou přílohu.

Označení ulic a veřejných prostranství na území MČ Praha 5

14/01/2016
Označování ulic a veřejných prostranství upravuje zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  vyhláška...

Vzory platných občanských průkazů

08/01/2016
Pro zobrazení dokumentu klikněte prosím na níže uvedený odkaz.

Informace o občanském průkazu vydávaném od 1.1.2012

05/01/2016
Pro zobrazení přílohy klikněte prosím na níže uvedený odkaz.

Zřízení adresy pro doručování

05/01/2016
Zřízení  adresy pro doručování ustanovení § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění...

Jak postupovat v případě nalezené věci

04/01/2016
 V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 nálezce ztracené věci musí postupovat takto:  1. V případě,...

Podpora podnikání – akční plán podnikání 2020

09/09/2015
Po skončení veřejných konzultací, jejichž cílem bylo získat názor nejširšího okruhu subjektů na otázku, jak v EU...

Stravovací služby – hygienická pravidla pro předvařené a vařené potraviny a oznamovací povinnost

09/09/2015
Oznamovací povinnost provozovatelů stravovacích služeb Ve smyslu § 23 odst. 4, zák č. 258/2000 Sb., v platném...

Práva kupujících – informace pro spotřebitele

06/08/2015
Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a prodeji výrobků, se nacházejí v celé řadě...

Reklamace – práva při reklamaci zboží a služeb

06/08/2015
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění („reklamace“), spolu...

Potraviny na pranýři – rozšíření služeb aplikace i na možnost podání podnětu ke kontrole přímo z provozovny

27/07/2015
Jednoduchá a intuitivní aplikace umožní návštěvníkům vyhledat požadovanou informaci o nevyhovující potravině podle názvu výrobku, druhu potraviny,...

Informační povinnosti příjemce potravin rostlinného původu – novela vyhlášky č.172/2015 Sb. (účinnost ode dne 1.8.2015)

27/07/2015
Dnem 1.8.2015 nabývá účinnosti vyhláška č.172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, která zrušuje vyhlášku č. 320/2014...

ZVEŘEJNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Odboru živnostenského ÚMČ Praha 5 za rok 2014

27/02/2015
  V příloze zveřejňuji informace o kontrolách podle § 26 z.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v...

Koncepce integrace cizinců – informační materiál

12/09/2014
Na základě přijetí zejména zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský...

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON – změny ode dne 1.1.2015

12/09/2014
Novela živnostenského zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna...

NÁVRATOVÁ SMĚRNICE – sledování vyhoštění cizinců (včetně podnikatelů)

18/06/2014
     Návratová směrnice je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech...

Prodej lihovin – povinnost koncese (státního povolení) a právní úprava povinného značení lihu

17/06/2014
Ode dne 18.4.2014 všichni podnikatelé, kteří prodávají lihoviny v obchodech i v restauracích, musí mít pro tuto činnost koncesi....

Zákaz provádění domácích porážek prasat spojených s ukázkou výroby na veřejných prostranstvích

18/02/2014
Tradiční zabijačka jakožto společenská akce spojená s účastí lidí ze širokého okolí je zřejmě definitivně věcí...

ZÁKAZ provádění domácích porážek prasat spojených s ukázkou výroby na veřejných prostranstvích

18/02/2014
Tradiční zabijačka jakožto společenská akce spojená s účastí lidí ze širokého okolí je zřejmě definitivně věcí...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě