Koncepce integrace cizinců – informační materiál
12/09/2014
Na základě přijetí zejména zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský...
Prodej lihovin – povinnost koncese (státního povolení) a právní úprava povinného značení lihu
17/06/2014
Ode dne 18.4.2014 všichni podnikatelé, kteří prodávají lihoviny v obchodech i v restauracích, musí mít pro tuto činnost koncesi....
Zákaz provádění domácích porážek prasat spojených s ukázkou výroby na veřejných prostranstvích
18/02/2014
Tradiční zabijačka jakožto společenská akce spojená s účastí lidí ze širokého okolí je zřejmě definitivně věcí...
Pohonné hmoty – nové parametry a podmínky činnosti ve výrobě a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot
23/09/2013
Dnem 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách...
Taxi – významné změny vyplývající z novely zákona ode dne 1.5.2013
03/05/2013
Dne 1. 5. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a to zejména...
Občanské sdružení – změna právní formy na obecně prospěšnou společnost
12/04/2013
Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jímž se kromě jiných právních předpisů...
Taxi – změna podmínek pro taxislužbu a příležitostnou osobní silniční dopravu
05/04/2013
Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Dne 1. května 2013 nabude účinnost...
Zákaz prodeje míchaných nápojů obsahujících lihoviny ve stáncích s občerstvením
28/11/2012
Odbor občanskosprávní a živnostenský si dovoluje upozornit prodejce i širokou veřejnost, že bude přísněji kontrolovat dodržování zákazu...
Česká obchodní inspekce – jak postupovat v případě podání podnětu ke kontrole (stížnosti)
17/10/2012
Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Ústředního ředitele ČOI...
Pobyt na území ČR – povolení k pobytu
05/10/2012
Od roku 2011 je Ministerstvo vnitra nově odpovědné za agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz. Tuto...
VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR
02/10/2012
Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností...
Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území ČR včetně oznamování výkonu regulované živnosti
19/09/2012
Právní úprava dočasného a příležitostného poskytování služeb pro oblast živnostenského podnikání v České republice Zákon č. 18/2004 Sb.,...
Státní úřad inspekce práce – preventivní a kontrolní činnost
16/08/2012
Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce (OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj,...
ŠVARCSYSTÉM – jeho definice včetně znaků nelegálního zaměstnávání
16/08/2012
Švarcsystém se dá definovat jako výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Tedy situace, kdy uzavře zaměstnavatel...
Celní správa ČR – kontroly provozoven (zaměřené na značení tabákových výrobků či lihovin a na ochranu duševního vlastnictví či ochranu spotřebitele)
15/08/2012
Téměř v každém druhém tzv. kamenném obchodě typu večerka, smíšené zboží apod. se celníci setkávají, při kontrolách zaměřených na...
Státní zemědělská a potravinářská inspekce – jak postupovat v případě podání podnětu ke kontrole (stížnosti)
03/08/2012
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) jako orgán státu přímo podléhá ministerstvu zemědělství. Jejím úkolem je...
Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení + upozornění na změny
02/08/2012
Dne 30. 6. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 169/2012 Sb., kterým se mění živnostenský zákon.  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)...
Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích
02/08/2012
Nakupujete na oblíbených farmářských trzích? A víte, jak odhalit případné nedodržování předpisů, které může být známkou snížené...
Bezplatné poradny pro spotřebitele v hl.m. Praze
02/08/2012
Otevření nových poraden po objednání Sdružení Spotřebitel.net, IČ: 22875751 (dále jen “sdružení”) je občanským sdružením založeným podle zákona...
Novela živnostenského zákona – identifikační čísla provozoven
17/02/2011
Dnem 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě