Sběr použitých rostlinných olejů a tuků ve sběrných dvorech
01/01/2021
Použitý olej mohou občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech...
Stanoviště košů na psí exkrementy
01/08/2020
Stanoviště košů na psí exkrementy na území MČ Prahy 5   Číslo Umístění 1 Jindřicha Plachty x...
Sběr kovů – na vybraných stanovištích tříděného sběru
01/02/2020
Na níže uvedených stanovištích separovaného odpadu se nacházejí nádoby na kovový odpad. Do těchto šedých nádob lze...
Seznam dětských hřišť a sportovišť
01/01/2020
Seznam dětských hřišť a sportovišť naleznete v příloze
Seznam parků
01/01/2020
Seznam parků na území MČ Praha 5:  Park Mrázovka – ulice Na Zatlance a Mrázovka, Smíchov  Park Sacré...
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem “popelnic” v Praze
01/01/2020
Článek o svozu komunálního odpadu naleznete v příloze. Mapa stanovišť tříděného sběru je zde – https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html
Stabilní sběrny nebezpečného odpadu
01/01/2020
Níže v příloze najdete seznam stabilních sběren nebezpečného odpadu.
Sběrné dvory – seznam
01/01/2020
Seznam sběrných dvorů naleznete v příloze  
Pozvánka na den otevřených dveří Pražských služeb a. s.
11/04/2016
bližší informace naleznete víže v příloze
Harmonogram cyklické deratizace na rok 2016
10/03/2016
V příloze naleznete informace o cyklické deratizaci na rok 2016, kterou zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy.
Ukončení provozu sběrného dvora Klikatá
08/03/2016
Od poloviny března 2016 bude na Praze 5 jen jeden sběrný dvůr. Na území MČ Prahy 5 jsou v současné...
Kompostéry pro občany zdarma
10/02/2016
  Městská část Praha 5 uspěla s žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Státní fond...
Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2016
30/11/2015
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů  rozpouštědla  kyseliny  zásady  fotochemikálie  pesticidy  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)...
Informujte se prosím o aktuálních dnech svozů bioodpadu.
18/11/2015
Poskytovatel svozu bioodpadu, společnost Pražské služby a. s., žádá občany, aby se každý občan, který má...
Tisíc kompostérů pro občany zdarma
29/09/2015
Praha 5 poskytne svým občanům 1 000 kompostérů Městská část Praha 5 uspěla s žádostí o dotaci v rámci...
Změna umístění sběrného dvora
04/03/2015
Upozorňujeme občany na ukončení provozu sběrného dvora v Puchmajerově ulici a to k 5. 3. 2015. Nově bude dne 18. 3. 2015 otevřen: Sběrný...
Informace pro občany k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů
01/01/2015
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby...
sdfdfs
08/12/2014
http://ksnko.praha.eu/bulkyWasteWidget/deployment.php
sdsdf
08/12/2014
<!– 1. Load widget definition from KSNKO. –> <script Str. 3src=”http://ksnko.praha.eu/bulkyWasteWidget/deployment.php”></script> <!– 2. Adjust widget configuration. –> <script> bulkyWasteWidgetConfiguration =...
Ukončení provozu stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček
21/11/2014
Magistrát hl. m. Prahy informuje občany, že k 31. 12. 2014 bude ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě