Žádost o stanovisko, vyjádření OŽP
14/12/2020
Metodický pokyn pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (§ 17 zákona o odpadech)
09/05/2017
Metodický pokyn odboru ochrany prostředí MHMP pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (ust. §...
Sdělení a metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)
30/01/2017
S D Ě L E N Í   A   M E T O D I C K Ý   N Á...
Ptačí chřipka 2017
04/01/2017
   
Manuál pro ohlašovatele – práce s formulářem F_ODP_PROD (hlášení o odpadech) v roce 2015 za rok 2014
29/01/2013
   
Manuál pro ohlašovatele – pro ohlašování v roce 2015
29/01/2013
   
Neplaťte za bioodpad ? kompostujte sami !
14/04/2012
Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se společností ISES, s. r. o. zahájil realizaci projektu ” Podpora...
Rozpis velkoobjemových kontejnerů – listopad a prosinec 2011
08/09/2011
23. 11. – 25. 11. PS, a. s. 1. Holečkova – souběh s Plzeňskou   PS, a. s....
Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami !
04/05/2011
Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami !   Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy...
Ekoporadna Praha – anketa
09/02/2011
  Na následující internetové adrese naleznete anketu Ekoporadny Praha, kterou provozuje Ekocentrum Koniklec. http://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekoporadna-praha-anketa/ Ekoporadna Praha...
Ekologická likvidace autovraků
01/01/2011
leták naleznete v příloze
Ukládka dřeva zdarma
01/01/2011
 
Jak správně třídit odpady
31/12/2010
  V příloze naleznete informace jak správně třídit odpady.
Láták o třídění odpadu
31/01/2010
V příloze naleznete leták Magistrátu hl. m. Prahy týkající se třídění odpadua čistoty kolem stanovišť sbětných nádob....
Sběrné nádoby na bioodpad po celé Praze
01/01/2010
Občané i ostatní původci bioodpadu si nyní mohou objednat sběrnou nádobu na bioodpad na celém území Prahy.Pro biodpad jsou...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě