Žádost o stanovisko, vyjádření OŽP

14/12/2020

Metodický pokyn pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (§ 17 zákona o odpadech)

09/05/2017
Metodický pokyn odboru ochrany prostředí MHMP pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce (ust. §...

Sdělení a metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

30/01/2017
S D Ě L E N Í   A   M E T O D I C K Ý   N Á...

Ptačí chřipka 2017

04/01/2017
   

Manuál pro ohlašovatele – práce s formulářem F_ODP_PROD (hlášení o odpadech) v roce 2015 za rok 2014

29/01/2013
   

Manuál pro ohlašovatele – pro ohlašování v roce 2015

29/01/2013
   

Neplaťte za bioodpad ? kompostujte sami !

14/04/2012
Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se společností ISES, s. r. o. zahájil realizaci projektu ” Podpora...

Rozpis velkoobjemových kontejnerů – listopad a prosinec 2011

08/09/2011
23. 11. – 25. 11. PS, a. s. 1. Holečkova – souběh s Plzeňskou   PS, a. s....

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami !

04/05/2011
Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami !   Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy...

Ekoporadna Praha – anketa

09/02/2011
  Na následující internetové adrese naleznete anketu Ekoporadny Praha, kterou provozuje Ekocentrum Koniklec. http://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekoporadna-praha-anketa/ Ekoporadna Praha...

Ekologická likvidace autovraků

01/01/2011
leták naleznete v příloze

Ukládka dřeva zdarma

01/01/2011
 

Jak správně třídit odpady

31/12/2010
  V příloze naleznete informace jak správně třídit odpady.

Láták o třídění odpadu

31/01/2010
V příloze naleznete leták Magistrátu hl. m. Prahy týkající se třídění odpadua čistoty kolem stanovišť sbětných nádob....

Sběrné nádoby na bioodpad po celé Praze

01/01/2010
Občané i ostatní původci bioodpadu si nyní mohou objednat sběrnou nádobu na bioodpad na celém území Prahy.Pro biodpad jsou...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě