Seznam 2 domů k prodeji bytů a 1 dům jako celek schválených k prodeji ZMČ 28/36/2013
03/12/2013
viz přílohy
Společné vyjádření oprávněných nájemců o prodeji celého domu dle “Zásad”
15/07/2013
dle přílohy
Zásady pro prodej domů ze dne 12.9.2013
21/03/2013
Zásady pro prodej domů Městské části Praha 5 schválené ZMČ usnesení č. 27/30/2013 ze dne 12.9.2013.
Seznam 14 domů schválených k prodeji bytů a doplnění o záměr prodeje bytů ve 4 domech schválený ZMČ 26/50/2013
20/11/2012
viz. přílohy
Seznam 4 domů schválených k prodeji domu jako celek a Zásady na prodej domů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ č.16/41/2012 ze dne 3.4.2012
20/11/2012
viz. přílohy
Příloha č. 1 a č. 2 k žádosti o prodej souboru nemovitostí
10/09/2012
viz. přílohy
Pravidla, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů
07/09/2012
přílohou
Zásady pro prodej bytů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ č.8/23/2011 ze dne 28.6.2011
07/09/2012
přílohou
Pravidla kauce schválená 12.10.2010
07/09/2012
přílohou
Zásady pro prodej domů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ 9/8/2011 ze dne 26.7.2011
07/09/2012
přílohou
Seznam domů schválený usnesením ZMČ 8/24/2011 ze dne 28.6.2011 a usnesením ZMČ 12/20/2011 ze dne 15.11.2011 k privatizaci podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů
07/09/2012
přílohou

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě