Zásady bytové politiky MČ Praha 5

30/06/2020
přílohou

Slevy na nájemném ze sociálních důvodů

01/07/2018
Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného ze sociálních důvodů naleznete v příloze. Tyto slevy se vztahují pouze...

Slevy na nájemném pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně

01/07/2018
Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně naleznete v příloze. Tyto slevy se vztahují pouze na nájemce obecních...

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

15/06/2017
Dne 1.6.2017 nabývá účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., který se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,...

Slevy na nájemném ze sociálních důvodů

05/08/2014
Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného ze sociálních důvodů naleznete v příloze.

Slevy na nájemném pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně

05/08/2014
Informace pro žadatele o poskytnutí slevy z nájemného pro seniory a invalidní důchodce 3. stupně naleznete v příloze.

Seznam 2 domů k prodeji bytů a 1 dům jako celek schválených k prodeji ZMČ 28/36/2013

03/12/2013
viz přílohy

Společné vyjádření oprávněných nájemců o prodeji celého domu dle “Zásad”

15/07/2013
dle přílohy

Zásady pro prodej domů ze dne 12.9.2013

21/03/2013
Zásady pro prodej domů Městské části Praha 5 schválené ZMČ usnesení č. 27/30/2013 ze dne 12.9.2013.

Pravidla nakládání s volnými byty v domech svěřených MČ Praha 5

14/02/2013
přílohou

Seznam 14 domů schválených k prodeji bytů a doplnění o záměr prodeje bytů ve 4 domech schválený ZMČ 26/50/2013

20/11/2012
viz. přílohy

Seznam 4 domů schválených k prodeji domu jako celek a Zásady na prodej domů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ č.16/41/2012 ze dne 3.4.2012

20/11/2012
viz. přílohy

Příloha č. 1 a č. 2 k žádosti o prodej souboru nemovitostí

10/09/2012
viz. přílohy

Pravidla, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů

07/09/2012
přílohou

Zásady pro prodej bytů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ č.8/23/2011 ze dne 28.6.2011

07/09/2012
přílohou

Pravidla kauce schválená 12.10.2010

07/09/2012
přílohou

Zásady pro prodej domů MČ Praha 5 schválené usnesením ZMČ 9/8/2011 ze dne 26.7.2011

07/09/2012
přílohou

Seznam domů schválený usnesením ZMČ 8/24/2011 ze dne 28.6.2011 a usnesením ZMČ 12/20/2011 ze dne 15.11.2011 k privatizaci podle zákona č. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů

07/09/2012
přílohou

Kritéria pro bodové ohodnocení žadatelů o pronájem obecního bytu

04/07/2012
RMČ dne 19.6.2012 přijala usnesením č. 24/946/2012 návrh kritérií pro bodové ohodnocení žadatelů o pronájem obecního bytu...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě