Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 887/3, Hlubočepy – důvodová zpráva
21/06/2001
Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádal vlastník pozemku č.parc.887/3,k.ú.Hlubočepy o doporučení k návrhu změny územního plánu .Předmětem...
Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parc. č. 2906, Smíchov – tzv. Ženských domovů
21/06/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parcelou č. 2906, k. ú. Smíchov...
Žádost ZHMP o svěření poz. parc. č. 4000 Smíchov, proluka při ul. Plzeňská u parku Klamovka – důvodová zpráva
21/06/2001
OSM ÚMČ požádal MHMP o souhlas s umístěním zařízení staveniště na pozemku parc. č.  4000 k. ú....
Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 953, Jinonice
21/06/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc.953,...
Prodej čp. 253, Ostrovského 3, se zastavěnou parc. č. 2906, Smíchov – tzv. Ženských domovů – důvodová zpráva
21/06/2001
Usnesením ZMČ č. Z 17/19/2001 ze dne 19. 4. 2001 byl schválen prodej Ženských domovů firmě AKCENT za 130...
Koupě id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129, Plzeňská 135, Košíře od spoluvlastníka
21/06/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 37/336 domu čp.  16 s id. 37/336 stav. poz....
Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 953, Jinonice – důvodová zpráva
21/06/2001
Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádal likvidátor společnosti – AERO HOLDING a.s. ing.František Petrášek o doporučení...
Návrh na revokaci usnesení č. Z 15/18/2001 ze dne 22. 2. 2001
21/06/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na revokaci usnesení č. Z 15/18/2001 ze dne 22. 2. 2001 Zastupitelstvo městské části...
Koupě id. 37/336 domu čp. 16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č. 1129, Plzeňská 135, Košíře od spoluvlastníka – důvodová zpráva
21/06/2001
Spoluvlastník id. 37/336 domu čp.16 s id. 37/336 stav. poz. parc. č.  1129, k.ú Košíře, Plzeňská...
Revokace usnesení ZMČ P5 12/5/2000
21/06/2001
Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ Praha 5 č. Z 12/5/2000 ze dne 21.9.2000 –...
Návrh na revokaci usnesení č. Z 15/18/2001 ze dne 22. 2. 2001 – důvodová zpráva
21/06/2001
Vzhledem k  tomu, že katastrální úřad nezapsal geometrický plán vyhotovený na  zakázku p.  Veselého v ...
Pověření členů ZMČ P5 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., týkající se podepisování listin, podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu MČ předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, které tento právní úkon potvrzují
21/06/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Pověření členů ZMČ P5 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., týkající...
Revokace usnesení ZMČ P5 12/5/2000 – důvodová zpráva
21/06/2001
Revokace ceny u domů Nad Kesnerkou 1,16,18,20,22, č.p. 2755,2756,2757,2758,2759, k.ú. Smíchov, dle nového znaleckého posudku
Prodej id. 1/2 domu čp. 656 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 1207 a id. 1/2 zahrady parc. č. 1208, Pod Radnicí, Košíře spoluvlastníkům
21/06/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 1/2 domu čp. 656 s id. 1/2 stav. poz. parc....
Prodej bytového domu čp. 1119, J. Plachty čo. 22, Smíchov, s poz. parc. č. 418, BD J. Plachty 1119/22
21/06/2001
Předkladatel: Ing. P.Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 1119, J.Plachty č.o. 22, k.ú. Smíchov,...
Prodej bytového domu čp. 1162, J. Plachty 20, Smíchov s poz. parc. č. 417/0, BD J. Plachty 20
21/06/2001
Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu č.p. 1162, J.Plachty č.o. 20, k.ú. Smíchov,...
Prodej id. 1/2 domu čp. 656 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 1207 a id. 1/2 zahrady parc. č. 1208, Pod Radnicí, Košíře spoluvlastníkům – důvodová zpráva
21/06/2001
Spoluvlastníci domu čp. 656 se stav. poz. parc. č. 1207 a zahrady parc. č. 1208, k. ú. Košíře, Pod Radnicí,...
Prodej bytového domu čp. 1119, J. Plachty čo. 22, Smíchov, s poz. parc. č. 418, BD J. Plachty 1119/22 – důvodová zpráva
21/06/2001
Návrh prodeje bytového domu č.p. 1119, J. Plachty č.o.22, k.ú. Smíchov, s pozemkem p.č. 418, který...
Prodej bytového domu čp. 1162, J. Plachty 20, Smíchov s poz. parc. č. 417/0, BD J. Plachty 20 – důvodová zpráva
21/06/2001
Návrh prodeje bytového domu č.p. 1162, J. Plachty č.o.20, k.ú. Smíchov, s pozemkem p.č. 417/0 byl...
Přímí prodej bytového domu čp. 1898, Xaveriova 53, se stav. poz. parc. č. 1911, a zahradou parc. č. 1912, H. Šimáčkové
21/06/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp.  1898 Xaveriova 53, se stav. pozemkem...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě