Návrh na zrušení usnesení č. Z 11/16/2000, týkající se žádosti o převod budovy č. p. 225 s pozemky parc. č. 2178/3 a 2178/2 o celkové výměře 6768 m2, k. ú. Lipence, sloužící jako sklad CO, na otbec hl. m. Praha (odbor obrany) – důvodová zpráva
20/09/2001
Magistrát hl. m. Prahy informuje dopisem č. j. MHMP – 78045/2000 ze dne 10. 11. 2000 OSM ÚMČ...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích. parc.1107, 1108, 1109 a 1110, k.ú.Košíře
20/09/2001
Předkladatel: RNDr. M.Škaloud,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích. parc.1107, 1108, 1109...
Přímý prodej bytového domu čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č.  1010 a zahradou parc. č.  1011, k. ú. Smíchov, Praha 5, panu ing. Janu Makovci
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav....
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1863 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1863 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZMČ na 2. pololetí r. 2001 – důvodová zpráva
20/09/2001
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZMČ P5 je předkládán na základě usnesení KV ZMČ č. 13/5/01 ze...
Revokace usnesení OZ Praha 5 č.  usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000 – důvodová zpráva
20/09/2001
Revokace se týká ceny bloku domů v lokalitě k.ú. Smíchov, Pod Děvínem 27,29,31, č.p. 2708, 2709,2710 schválených...
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 4750, 4753, 4754, 4755, 4756 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
Na základě 11. zasedání RMČ Praha 5 ze dne 27. 3. 2001 č.  usnesení 11/409/2001,...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1708 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Stanovisko MČ P5 ke společné žádosti MČ P5 a spol. Golf o změnu ÚP na poz. v Motole za účelem vybudování golfového hřiště
21/06/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 ke společné žádosti MČ Praha 5...
Doplnění usnesení č. Z 15/13/2001
21/06/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Doplnění usnesení č.  Z 15/13/2001 – žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy...
Prodej bytového domu čp. 1499, Na Zatlance 12, Smíchov, s poz. parc. č. 2849, BD Na Zatlance 1499 – důvodová zpráva
21/06/2001
Návrh prodeje bytového domu č.p. 1499, Na Zatlance č.o.12, k.ú. Smíchov, s pozemkem p.č. 2849 byl schválen...
Žádost S. Červenky o prodej části poz. parc. č. 1141, Košíře o výměře 60 m2
21/06/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost pana Stanislava Červenky o prodej části pozemku parc. č. 1141, k....
Stanovisko MČ P5 ke společné žádosti MČ P5 a spol. Golf o změnu ÚP na poz. v Motole za účelem vybudování golfového hřiště – důvodová zpráva
21/06/2001
Záměrem předloženého rozvojového programu společnosti Golf Praha a.s. je vybudovat na území MČ Praha 5 v ...
Příspěvek na kulturní činnost pro seniory P5
21/06/2001
Předkladatel: Mgr. L. Riedlbauchová, předsedkyně KK Příspěvek na kulturní činnost pro seniory Prahy 5 Zastupitelstvo městské...
Přeřazení bytového domu nám. J. Machka 4, čp. 258, Košíře, ze seznamu domů se 4 a více byty do seznamu s 1 až 3 byty
21/06/2001
Předkladatel: Ing. P. Horák, zást. starosty Přeřazení bytového domu nám. J. Machka 4, č.p. 258, k.ú....
Žádost S. Červenky o prodej části poz. parc. č. 1141, Košíře o výměře 60 m2 – důvodová zpráva
21/06/2001
Pan Stanislav Červenka má uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem části výše uvedeného pozemku o  výměře cca...
Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 887/3, Hlubočepy
21/06/2001
Předkladatel: RNDr.M.Škaloud,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc.887/3, k.ú.Hlubočepy Zastupitelstvo městské...
Příspěvek na kulturní činnost pro seniory P5 – důvodová zpráva
21/06/2001
Svaz důchodců ČR – MO Praha 5 požádal o příspěvek na kulturní činnost pro seniory Prahy 5....
Přeřazení bytového domu nám. J. Machka 4, čp. 258, Košíře, ze seznamu domů se 4 a více byty do seznamu s 1 až 3 byty – důvodová zpráva
21/06/2001
Žádost nájemníků bytového domu nám. J. Machka 4 č.p. 258, k.ú. Košíře, o zařazení nemovitosti do...
Žádost ZHMP o svěření poz. parc. č. 4000 Smíchov, proluka při ul. Plzeňská u parku Klamovka
21/06/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkové parcely č. 4000...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě