Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1727 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 433/1, k. ú. Radlice, za účelem vybudování sportoviště pro lukostřelbu
20/09/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku parc....
Koupě id. 1/5 domu čp. 228 s id. 1/5 stav. poz. parc.č. 1351, k.ú. Košíře, Erbenova 3, Praha 5, od spoluvlastníků
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 1/5 domu čp. 228 s id. 1/5 stav. poz. parc.č....
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1722 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1722 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Zpráva o činnosti KV ZMČ P5 za období 11/2000 do 8/2001 – důvodová zpráva
20/09/2001
Zpráva o činnosti KV byla vypracována v souladu s usnesením č. 15/4/2001 z 15. zasedání ZMČ P5 dne 22. 2. 2001
Vyřazení bytového domu č.p. 718, Na Neklance č.o. 4, k.ú. Smíchov ze seznamu domů se 4 a více byty schváleného v ZMČ dne 14.12.2000 č.usn. Z 14/19/00 – důvodová zpráva
20/09/2001
Vyřazení bytového domu z důvodu špatného technického stavu objektu
Prodej id. 1/4 domu čp. 620 s id. 1/4 stav. poz. parc. č.1361 a id. 1/4 zahrady parc. č. 1362/1, k. ú. Košíře, Donátova 2, Praha 5, spoluvlastníkům – důvodová zpráva
20/09/2001
Rada MČ souhlasila se záměrem prodeje id. 1/4 nemovitostí nájemníkům manželům Kafkovým. V rámci předkupního práva spoluvlastnice...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1724 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Zrušení usnesení OZ č.  Z 19/20/97 – schválení prodeje objektu čp. 1977 Na Cihlářce 6 ( objekt A1 – sanatorium) vč. zastavěného pozemku, k. ú. Smíchov, P5 s preferencí pro sociální účely
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení usnesení OZ č.  Z 19/20/97 – schválení prodeje objektu čp. 1977...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1858 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1858 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Návrh na zrušení usnesení č. Z 11/16/2000, týkající se žádosti o převod budovy č. p. 225 s pozemky parc. č. 2178/3 a 2178/2 o celkové výměře 6768 m2, k. ú. Lipence, sloužící jako sklad CO, na otbec hl. m. Praha (odbor obrany)
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na zrušení usnesení č. Z 11/16/2000 z 11. zasedání Obvodního zastupitelstva Prahy 5, konaného...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 433/1, k. ú. Radlice, za účelem vybudování sportoviště pro lukostřelbu – důvodová zpráva
20/09/2001
Dopisem postoupeným OÚR ÚMČ Praha 5 požádal vlastník pozemku parc. č. 433/1, k. ú. Radlice, v ...
Koupě id. 1/5 domu čp. 228 s id. 1/5 stav. poz. parc.č. 1351, k.ú. Košíře, Erbenova 3, Praha 5, od spoluvlastníků – důvodová zpráva
20/09/2001
Spoluvlastníci domu čp. 228 se stav. poz. parc. číslo 1351 k. ú. Košíře, Erbenova 3, Praha 5,...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1722 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZMČ na 2. pololetí r. 2001
20/09/2001
Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZMČ na 2. pololetí r. 2001 Zastupitelstvo...
Revokace usnesení OZ Praha 5 č.  usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000
20/09/2001
Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ Praha 5 č.  usn. Z 12/5/00 ze dne...
Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 4750, 4753, 4754, 4755, 4756 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh žádosti Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 4750,...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1708 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1708 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Zrušení usnesení OZ č.  Z 19/20/97 – schválení prodeje objektu čp. 1977 Na Cihlářce 6 ( objekt A1 – sanatorium) vč. zastavěného pozemku, k. ú. Smíchov, P5 s preferencí pro sociální účely – důvodová zpráva
20/09/2001
Zrušení usnesení OZ č.  Z 19/20/97 na základě doporučení RMČ P5
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1858 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě