Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1740 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích 3737/1, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, k.ú.Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: RNDr.M.Škaloud,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích 3737/1, 3738, 3739, 3740,...
Koupě id. 1/6 domu čp. 281 s id. 1/6 stav. poz. parc.č. 1343, k. ú. Košíře, Brožíkova 6, Praha 5, od spoluvlastníka
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 1/6 domu čp. 281 s id. 1/6 stav. poz. parc.č....
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1683 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1683 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Spoluúčast MČ Praha 5 při financování výkupů souvisejících s rekonstrukcí ulice Na Pomezí – důvodová zpráva
20/09/2001
MČ má zájem na zprovoznění ulice Na Pomezí, spojující Košíře s Jinonicemi. Tato silnice byla uzavřena na základě...
Zrušení usnesení OZ č.  Z 6/4/99 – prodej domu čp.  36, se stav. pozemkem parc. č.  5025, k. ú. Smíchov, Nádražní 70, P5 dle “Zásad 1 – 3 byty…” – důvodová zpráva
20/09/2001
Prodej byl odsouhlasen usnesením ZMČ č. Z 14/11/2000 – přímý prodej
Přímý prodej bytového domu čp.  1304, Na Hřebenkách 44, se stav. pozemkem parc. č.  3279 a zahradou č.  parc. 3280, k. ú. Smíchov, P5 panu Ing. Bílkovi a pí Jiřině Weiglové – důvodová zpráva
20/09/2001
Návrh MČ P5 na přímý prodej z důvodu vyřazení uvedených nemovitostí z privatizace
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1930 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Revokace usnesení ZMČ č. 19/13/2001 – změna kupujícího přímého prodeje bytového domu čp. 1898 Xaveriova 53, se stav. pozemkem parc. č. 1911 a zahradou parc. č. 1912, k. ú.
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č. 19/13/2001 – změna kupujícího přímého prodeje bytového...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1717 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1717 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1727 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1727 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích 3737/1, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, k.ú.Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádali vlastníci pozemků č.parc. 3737/1,3738,3739,3740,3741,3742,3743,k.ú.Smíchov o doporučení k návrhu změny územního plánu.Předmětem...
Koupě id. 1/6 domu čp. 281 s id. 1/6 stav. poz. parc.č. 1343, k. ú. Košíře, Brožíkova 6, Praha 5, od spoluvlastníka – důvodová zpráva
20/09/2001
Spoluvlastník domu čp. 281 se stav. poz. parc. číslo 1343 k.ú. Košíře, Brožíkova 6, Praha 5, Arnošt...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1683 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Zpráva o činnosti KV ZMČ P5 za období 11/2000 do 8/2001
20/09/2001
Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Zpráva o činnosti KV ZMČ P5 za období 11/2000 do 8/2001 Zastupitelstvo...
Vyřazení bytového domu č.p. 718, Na Neklance č.o. 4, k.ú. Smíchov ze seznamu domů se 4 a více byty schváleného v ZMČ dne 14.12.2000 č.usn. Z 14/19/00
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Vyřazení bytového domu č.p. 718, Na Neklance č.o. 4, k.ú. Smíchov...
Prodej id. 1/4 domu čp. 620 s id. 1/4 stav. poz. parc. č.1361 a id. 1/4 zahrady parc. č. 1362/1, k. ú. Košíře, Donátova 2, Praha 5, spoluvlastníkům
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 1/4 domu čp. 620 s id. 1/4 stav. poz. parc....
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1724 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1724 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Revokace usnesení ZMČ č. 19/13/2001 – změna kupujícího přímého prodeje bytového domu čp. 1898 Xaveriova 53, se stav. pozemkem parc. č. 1911 a zahradou parc. č. 1912, k. ú. – důvodová zpráva
20/09/2001
Změna kupujícího při prodeji uvedených nemovitostí – žadatel č. 1, pí Šimáčková, odstupuje od prodeje
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1717 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě