Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1711 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Doplnění návrhové komise pro 20. zasedání ZMČ P5
20/09/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Doplnění návrhové komise pro 20. zasedání ZMČ P5 Zastupitelstvo městské části...
Koupě id. 1/2 domu č.p. 905 a id. 1/2 stav. poz. parcel. č.  2222 o výměře 310 m2, v k. ú. Smíchov, zapsaných na LV č.  1239, Kováků č.  4, Praha 5, v souladu s předkupním právem od spoluvlastnice, Věry Poppové, Liberec
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Koupě id. 1/2 domu č.p. 905 a id. 1/2 stav. poz....
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1701 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1701 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Přehled činnosti členů Rady MČ Praha 5 za období leden – červen 2001 – důvodová zpráva
20/09/2001
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 Z 4/6/99
Přijetí daru – lávka pro pěší nad ulicí Kartouzskou v Praze 5 – důvodová zpráva
20/09/2001
Na základě 18. zasedání RMČ , konaného dne 22. 5. 2001, č. usnesení 18/771/2001, předkládám ke schválení přijetí daru...
Přímý prodeje bytového domu čp.  1736, Na Konvářce 10, se stav. pozemkem parc. č.  769 a zahradou parc. č.  770, k. ú. Smíchov, Praha 5 obch. firmě ELBECOM spol. s.r.o., Nad Výšinkou 2643, Praha 5 – důvodová zpráva
20/09/2001
Návrh MČ P5 na přímý prodej z důvodu vyřazení uvedených nemovitostí z privatizace
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1732 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Společný prodej domů č.p. 899, č.p. 900 nám.J.Machka 19,20, k.ú. Košíře dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5 “Bytovému družstvu Šalamounka” složenému z oprávněných nájemců bytů
20/09/2001
Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Společný prodej domů č.p. 899, č.p. 900 nám.J.Machka 19,20, k.ú....
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1854 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1854 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1740 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1740 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí 2001
20/09/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí...
Koupě id. 1/2 domu č.p. 905 a id. 1/2 stav. poz. parcel. č.  2222 o výměře 310 m2, v k. ú. Smíchov, zapsaných na LV č.  1239, Kováků č.  4, Praha 5, v souladu s předkupním právem od spoluvlastnice, Věry Poppové, Liberec – důvodová zpráva
20/09/2001
Spoluvlastnice domu č.  p.  905 se stav. poz. parc. číslo 2222, LV 1239, k. ú. Smíchov,...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1701 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Spoluúčast MČ Praha 5 při financování výkupů souvisejících s rekonstrukcí ulice Na Pomezí
20/09/2001
Předkladatel: V. Zapletal, radní Spoluúčast MČ Praha 5 při financování výkupů souvisejících s rekonstrukcí ulice Na Pomezí Zastupitelstvo...
Zrušení usnesení OZ č.  Z 6/4/99 – prodej domu čp.  36, se stav. pozemkem parc. č.  5025, k. ú. Smíchov, Nádražní 70, P5 dle “Zásad 1 – 3 byty…”
20/09/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Zrušení usnesení OZ č.  Z 6/4/99 – prodej domu čp.  36,...
Přímý prodej bytového domu čp.  1304, Na Hřebenkách 44, se stav. pozemkem parc. č.  3279 a zahradou č.  parc. 3280, k. ú. Smíchov, P5 panu Ing. Bílkovi a pí Jiřině Weiglové
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp.  1304, Na Hřebenkách 44, se stav. pozemkem...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1930 v k. ú. Smíchov
20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1930 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...
Společný prodej domů č.p. 899, č.p. 900 nám.J.Machka 19,20, k.ú. Košíře dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5 “Bytovému družstvu Šalamounka” složenému z oprávněných nájemců b – důvodová zpráva
20/09/2001
Společný prodej domů nám.J.Machka č.o. 19,20, č.p. 899, č.p. 900 , k.ú.Košíře bytovému družstvu Šalamounka...
Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1854 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva
20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě