Záměr prodeje byt. domů se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků – prodej celých domů III. část
19/04/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Záměr prodeje bytových domů se 4 a více byty včetně zastavěných a ...
Dlouhodobý grant v oblasti kultury – prodloužení termínu pro využití příspěvků na rok 2001 do 30.4.2002 – důvodová zpráva
19/04/2001
ZMČ dne 22.3.2001 schválilo přidělení kulturních grantů pro r. 2001 a dlouhodobých grantů. Předkládáme žádost o prodloužení...
Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1052/1 a 3, k.ú. Hlubočepy
19/04/2001
Předkladatel: RNDr.M.Škaloud ,starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc.1052/1 a 3,k.ú.Hlubočepy Zastupitelstvo...
Záměr prodeje byt. domů se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků – prodej celých domů III. část – důvodová zpráva
19/04/2001
Záměr prodeje domů se 4 a více byty doplněný o parcelní čísla zastavěných a souvisejících pozemků do seznamu projednaného...
Nová zřizovací listina KK Poštovka P5 Zahradníčkova 1118/2, příspěvkové organizace,
19/04/2001
Předkladatel: PhDr. J. Kroupová, radní Nová zřizovací listina Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova l118/2,příspěvkové...
Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1052/1 a 3, k.ú. Hlubočepy – důvodová zpráva
19/04/2001
Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádal vlastník pozemků č.parc.1052/1 a 3 ,k.ú.Hlubočepy o doporučení k návrhu změny územního...
Prodej bytových domů se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků – prodej celých domů IV. část
19/04/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytových domů se 4 a více byty včetně zastavěných a  souvisejících...
Nová zřizovací listina KK Poštovka P5 Zahradníčkova 1118/2, příspěvkové organizace, – důvodová zpráva
19/04/2001
V souvislosti se změnou právní úpravy a povinností příspěvkových organizací zapisovat se do obchodního rejstříku byla vypracována nová...
Návrh na odpis nedůvodné sankce za neplacení nájemného za pronájem NP v domě čp. 236, realitní kanceláří Jas
19/04/2001
Předkladatel: J. Žežulková, tajemnice Návrh na odpis nedůvodné sankce za neplacení nájemného za pronájem nebytových prostor...
Prodej bytových domů se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků – prodej celých domů IV. část – důvodová zpráva
19/04/2001
Prodej domů Duškova 20, č.p. 1041, k.ú. Smíchov a Radlická 26, č.p. 664, k.ú. Smíchov
Návrh na schválení grantů Podaná ruka, sociální problematika v roce 2001
19/04/2001
Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Návrh na schválení grantů Podaná ruka, sociální problematika v roce 2001 Zastupitelstvo...
Návrh na odpis nedůvodné sankce za neplacení nájemného za pronájem NP v domě čp. 236, realitní kanceláří Jas – důvodová zpráva
19/04/2001
Na základě projednání tohoto materiálu a souhlasu RMČ Praha 5 předkládám návrh na odpis majetkové sankce, za...
Prodej id. 7/10 domu čp. 1313 s id. 7/10 stav. poz. parc. č. 3596, a id. 7/10 zahrady parc. č. 3597, Erbenova 19, Smíchov spoluvlastníku
19/04/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 7/10 domu čp. 1313 s id. 7/10 stav. poz. parc....
Návrh na schválení grantů Podaná ruka, sociální problematika v roce 2001 – důvodová zpráva
19/04/2001
Plnění usnesení č. 11/458/2001
Stanovisko ZMČ P5 k prodeji ( privatizaci ) objektů oceněných v roce 1998
19/04/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Stanovisko Zastupitelstva městské části Praha 5 k prodeji (privatizaci) objektů oceněných...
Prodej id. 7/10 domu čp. 1313 s id. 7/10 stav. poz. parc. č. 3596, a id. 7/10 zahrady parc. č. 3597, Erbenova 19, Smíchov spoluvlastníku – důvodová zpráva
19/04/2001
Spoluvlastník domu čp. 1313 se stav. poz. parc. číslo 3596 a zahrady parc. č. 3597 k. ú. Smíchov, Erbenova...
Návrh na uzavření dohody s Concordia Pax občanské sdružení
19/04/2001
Předkladatel: Mgr. L. Boubelíková, radní Návrh na uzavření dohody s CONCORDIA PAX občanské sdružení Zastupitelstvo městské části...
Stanovisko ZMČ P5 k prodeji ( privatizaci ) objektů oceněných v roce 1998 – důvodová zpráva
19/04/2001
Materiál řeší disproporci v ocenění nemovitosti vypracovaných v roce 1998 ve vztahu k současně probíhajícímu privatizačnímu procesu
Schválení zápisu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu a programu 17 zasedání ZMČ P5
19/04/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu z 16. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 17. zasedání ZMČ...
Společný prodej domu čp. 992, se stav. poz. parc. č. 2243, Na Skalce 25, Smíchov spoluvlastníci id. 1/3 obec hl.m. Praha – MČ P5 a id. 2/3 H. Black – Smrkovská, třetí osobě
19/04/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Společný prodej domu čp. 992 se  stav. poz. parc. č. 2243 k.ú....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě