Žádost ZHMP o svěření poz. parc. v k.ú. Jinonice, Smíchov, lokality – Záluské, Přímá a Xaveriova – důvodová zpráva

22/02/2001
Statutem hl. m. Prahy byly svěřeny MČ P5 pozemky s právem stavby – zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických...

Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 2313, Smíchov

22/02/2001
Překladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o  změnu územního plánu na...

Poplachový monitorovací systém HMP finanční rozpočet

22/02/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást.starosty Poplachový monitorovací systém hl.m. Prahy – finanční rozpočet Zastupitelstvo městské části...

Revokace usnesení Z 5/8/99, Prodej bytového domu pč. 3141, Na Konvářce 26, oprávněným nájemcům ing. J. Roubíčkovi V. Macho a J. Chilkové – důvodová zpráva

22/02/2001
Revokace usnesení OZ č.  5/8/99 – prodej výše uvedené nemovitosti

Žádost M. Janaty o prodej poz. parc. č. 351/2, Jinonice

22/02/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost pana M. Janaty o prodej pozemku parc. č. 351/2, k. ú....

Stanovisko MČ P5 k žádosti o změnu ÚP na poz. parc. č. 2313, Smíchov – důvodová zpráva

22/02/2001
Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádali vlastníci pozemku č.parc. 2313 k.ú. Smíchov o doporučení k návrhu změny...

Poplachový monitorovací systém HMP finanční rozpočet – důvodová zpráva

22/02/2001
Finanční rozpočet na 1. etapu zabezpečení objektů Městské části Praha 5 napojením na Poplachový monitorovací systém hl. m....

Doplnění záměru pordeje byt. domů se 4 a více byty ze seznamu domů schválených č.u. 12/5/00 a 14/19/00

22/02/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění záměru prodeje bytových domů se 4 a více byty určených k...

Žádost M. Janaty o prodej poz. parc. č. 351/2, Jinonice – důvodová zpráva

22/02/2001
Pan Miroslav Janata je vlastníkem garáže stojící na pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice ul....

Statut Kontrolního výboru ZMČ P5

22/02/2001
Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Statut kontrolního výboru ZMČ Zastupitelstvo městské části Praha 5 I....

Vyúčtování grantů MČ P5 Místo pro život a ekologické programy 2000

22/02/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Vyúčtování grantů MČ Praha 5 “Místo pro život a ekologické programy...

Doplnění záměru pordeje byt. domů se 4 a více byty ze seznamu domů schválených č.u. 12/5/00 a 14/19/00 – důvodová zpráva

22/02/2001
Záměr prodeje domů se 4 a více byty privatizovaných dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty...

Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1772, Smíchov, Xaveriova

22/02/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č.  1772 k. ú. Smíchov...

Statut Kontrolního výboru ZMČ P5 – důvodová zpráva

22/02/2001
Na základě usnesení KV ZMČ č.1/4/01 ze dne 17. 1. 2001

Prodej bytových domů se 4 a více byty právnickým osobám složených z oprávněných nájemců bytů č.u. 14/19/00

22/02/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytových domů se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících...

Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1772, Smíchov, Xaveriova – důvodová zpráva

22/02/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...

Plán kntrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001

22/02/2001
Předkladatel: J. Metelec, předseda KV Plán kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001 Zastupitelstvo městské části Praha...

Prodej bytových domů se 4 a více byty právnickým osobám složených z oprávněných nájemců bytů č.u. 14/19/00 – důvodová zpráva

22/02/2001
Podmínky pro realizaci záměru prodeje domů se se 4 a více byty včetně zastavěných a souvisejících pozemků ze seznamu...

Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1693, Smíchov, Xaveriova

22/02/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc.č. 1693 k. ú. Smíchov ulice...

Plán kntrolní činnosti KV na 1. pololetí 2001 – důvodová zpráva

22/02/2001
Na základě usnesení KV ZMČ č.1/5/01 ze dne 17. 1. 2001

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě