Doplnění Zásad postupu při prodeji bytů a NP se 4 a více byty
22/02/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění “Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových prostor se čtyřmi a více...
Doplnění zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty
22/02/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Doplnění “Zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty”...
Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1693, Smíchov, Xaveriova – důvodová zpráva
22/02/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Přímý prodej byt. domu čp. 182, Bieblova 15
22/02/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Přímý prodej bytového domu čp.  182, Bieblova 15, se stav. pozemkem...
Doplnění Zásad postupu při prodeji bytů a NP se 4 a více byty – důvodová zpráva
22/02/2001
Vestavěné bytové jednotky provedené dle Zásad stavebně dispozičních úprav trvalého charakteru v nebytových prostorech domů ve...
Doplnění zásad postupu při úplatném převodu nemovitostí s 1 – 3 byty – důvodová zpráva
22/02/2001
Z důvodu opakovaných nedohod mezi oprávněnými nájemci bytů a nebytových prostor
Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1770, Smíchov, Xaveriova
22/02/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č.  1770 k. ú. Smíchov...
Přímý prodej byt. domu čp. 182, Bieblova 15 – důvodová zpráva
22/02/2001
Přímý prodej a vyřazení z privatizace uvedených nemovitostí na základě nezájmu o koupi oprávněných nájemců bytů a nebytových prostor
Žádost ZHMP o svěření poz. parc. v k.ú. Motol, Košíře, Smíchov
22/02/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových parcel v k. ú....
Schválení zápisu 14. ZMČ, volba ověřovatelů 15. ZMČ, schválení programu15. ZMČ
22/02/2001
Překladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 14. zasedání ZMČ P5, volba ověřovatelů zápisu 15. zasedání...
Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1770, Smíchov, Xaveriova – důvodová zpráva
22/02/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...
Revokace usnesení Z 7/18/99 přímý prodej byt. domu čp. 2268, Pod Závěrkou 23. se stav. poz. parc. č. 1010, a zahradou parc. č. 1011, Smíchov
22/02/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č.  Z 7/18/99 – Přímý prodej bytového domu...
Žádost ZHMP o svěření poz. parc. v k.ú. Motol, Košíře, Smíchov – důvodová zpráva
22/02/2001
Na základě předběžného projednání s radním hl. m. Prahy panem Mášou a  ředitelem odboru správy majetku...
Stanovisko MČ P5 k Zadání urbanistické studie Smíchov – jih
22/02/2001
Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k  ” Zadání urbanistické studie SMÍCHOV...
Návrh na prodej čp. 253, Ostrovského 3, ŽD
22/02/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na prodej čp. 253, Ostrovského 3, tzv. Ženských domovů, Praha 5 Zastupitelstvo...
Revokace usnesení Z 7/18/99 přímý prodej byt. domu čp. 2268, Pod Závěrkou 23. se stav. poz. parc. č. 1010, a zahradou parc. č. 1011, Smíchov – důvodová zpráva
22/02/2001
Revokace usnesení OZ č. Z 7/18/99 – přímý prodej výše uvedených nemovitostí
Žádost ZHMP o svěření poz. parc. v k.ú. Jinonice, Smíchov, lokality – Záluské, Přímá a Xaveriova
22/02/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o  svěření pozemkových parcel-zahrad souvisejících...
Stanovisko MČ P5 k Zadání urbanistické studie Smíchov – jih – důvodová zpráva
22/02/2001
Hlavní město Praha -Útvar pro pořizování podkladů a dokumentací požádal na  začátku prosince 2000 MČ Praha...
Návrh na prodej čp. 253, Ostrovského 3, ŽD – důvodová zpráva
22/02/2001
Vzhledem k možnostem řešení problematického nájemního vztahu se současným nájemcem a návrhu společnosti s. r.o. AKCENT o odkoupení...
Revokace usnesení Z 5/8/99, Prodej bytového domu pč. 3141, Na Konvářce 26, oprávněným nájemcům ing. J. Roubíčkovi V. Macho a J. Chilkové
22/02/2001
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. Z 5/8/99 – Prodej bytového domu čp.  3141,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě