Zrušení usnesení OZ č.  Z 24/13/98 – prodej domu čp.  57, se stav. pozemkem parc. č.  1858, k. ú. Košíře, Cibulka 113 (Nad Hliníkem 2a) s pronájmem pozemku parc. č. 1853/2 právnické osobě

20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zrušení usnesení OZ č.  Z 24/13/98 – prodej domu čp.  57,...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1928 v k. ú. Smíchov

20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1928 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...

Souhlas s žádostí o svěření budovy kotelny parc. č. 298/28 v k. ú. Motol, z majetku obce hl. m. Praha do majetku městské části Praha 5

20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Souhlas s žádostí o svěření budovy kotelny parc. č. 298/28 v k. ú. Motol,...

Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích. parc.1107, 1108, 1109 a 1110, k.ú.Košíře – důvodová zpráva

20/09/2001
Dopisem postoupeným ÚMČ Praha 5 požádal vlastník pozemků č.parc. 1107,1108,1109 a 1110,k.ú.Košíře o doporučení k návrhu změnu územního...

Přímý prodej bytového domu čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č.  1010 a zahradou parc. č.  1011, k. ú. Smíchov, Praha 5, panu ing. Janu Makovci – důvodová zpráva

20/09/2001
Návrh MČ P5 na přímý prodej z důvodu vyřazení uvedených nemovitostí z privatizace

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1863 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva

20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...

Žádost o svěření pozemků vrchu Mrázovka – nabídka MHMP -pozemky v k.ú. Smíchov č.parc. 2377, 2378, 2379,2381/1, 2382/2-8, 2388, 2389, 2390, 2391

20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost o svěření pozemků vrchu Mrázovka – nabídka MHMP -pozemky v k.ú....

Revokace usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000

20/09/2001
Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000...

Žádost manželů Větvičkových o prodej pozemku parc. č. 4515, k. ú.Smíchov o výměře 318 m2

20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost manželů Větvičkových o prodej pozemku parc. č. 4515, k. ú.Smíchov o výměře...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1715 v k. ú. Smíchov

20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1715 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...

Zrušení usnesení OZ č.  Z 24/13/98 – prodej domu čp.  57, se stav. pozemkem parc. č.  1858, k. ú. Košíře, Cibulka 113 (Nad Hliníkem 2a) s pronájmem pozemku parc. č. 1853/2 právnické osobě – důvodová zpráva

20/09/2001
Zrušení usnesení OZ č. Z 24/13/95 na základě nálezu kontrolního výboru

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1928 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva

20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...

Souhlas s žádostí o svěření budovy kotelny parc. č. 298/28 v k. ú. Motol, z majetku obce hl. m. Praha do majetku městské části Praha 5 – důvodová zpráva

20/09/2001
V souvislosti s privatizací tří domů č. p. 222/17, 223/15 a 224/13 v k. ú. Motol, žádá městská část Praha...

Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1231/30, 1231/28, kat.ú. Jinonice, Praha 5

20/09/2001
Předkladatel: RNDr.M.Škaloud, starosta Stanovisko MČ Praha 5 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č.parc. 1231/30, 1231/28,...

Přímý prodej nebytového objektu na pozemku parc. č. 3484/2 včetně pozemku parc. č. 3484/2 a příslušenství ve dvoře Holečkova 49/789, k. ú. Smíchov, Praha 5, pí Ivetě Kopicové

20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Přímý prodej nebytového objektu na pozemku parc. č. 3484/2 včetně pozemku parc....

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1712 v k. ú. Smíchov

20/09/2001
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1712 v k. ú. Smíchov Zastupitelstvo...

Žádost o svěření pozemků vrchu Mrázovka – nabídka MHMP -pozemky v k.ú. Smíchov č.parc. 2377, 2378, 2379,2381/1, 2382/2-8, 2388, 2389, 2390, 2391 – důvodová zpráva

20/09/2001
MHMP nabídl pozemky do svěření MČ Praha 5 s možností vytvoření parkové plochy jako park III....

Revokace usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000 – důvodová zpráva

20/09/2001
Revokace se týká ceny bloku domů v lokalitě k.ú. Smíchov, Pod Děvínem 33,35,37,39,41,43,45, č.p. 2711, 2712,2713,2714,2715,2716,2717 schválených...

Žádost manželů Větvičkových o prodej pozemku parc. č. 4515, k. ú.Smíchov o výměře 318 m2 – důvodová zpráva

20/09/2001
Manželé Větvičkovi žádají o prodej pozemku parc. č.  4515, k. ú. Smíchov, který bezprostředně sousedí s jejich...

Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1715 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva

20/09/2001
OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich uživatelům, tj.  vlastníkům staveb,...

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě