Návrh na vzájemné vypořádání s akciovou společností NTV, a.s. Praha CS, se sídlem Hellichova 1, P1 v souvislosti s ukončením nájemního vztahu na nemovitost čp. 68, Štefánikova 12, P5 – Portheimku, výpovědí – důvodová zpráva

17/02/2000
Městská část Praha 5 uzavřela dne 28. 7. 1993 s NTV, a. s. Praha CS nájemní smlouvu na Portheimku....

Schválení zápisu 7. OZ, volba ověřovatelů a schválení programu 8. OZ

17/02/2000
1. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Schválení zápisu ze 7. zasedání OZ, volba ověřovatelů zápisu 8....

Příspěvek z rozpočtu MČ P5 na zabezpečení společenského večera MČ P5 – I. Reprezentačního plesu

17/02/2000
21. Předkladatel : J. Žežulková, tajemnice Příspěvek z rozpočtu MČ Prahy 5 na zabezpečení společenského večera MČ...

Návrh Zásad řešení náhrady mzdy a náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů OZ P5 na rok – 2000 – 2002

17/02/2000
8. Předkladatel: Obvodní rada v Praze 5 Návrh Zásad řešení náhrady mzdy a náhrady výdělku ušlého v souvislosti...

Prodej byt. domu čp. 264, nám. J. Machka 5, se stav. poz. parc. č . 1479/45, k.ú. Košíře

17/02/2000
16. Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej bytového domu čp.  264, Nám. Josefa Machka 5,...

Každoroční zpráva Policie ČR a Městské policie o situaci a ochraně bezpečnosti za rok 1999 na území MČ P5

17/02/2000
2. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Každoroční zpráva Policie ČR a Městské policie o situaci a ochraně bezpečnosti...

Návrh na odpis nedobytných pohledávek vzniklých u správní firmy Centra v.o.s.

17/02/2000
22. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh na odpis nedobytných pohledávek vzniklých u správní firmy Centra v.o.s....

Žádost manželů Šulcových a pí L. Čmelíkové o prodej zastavěných pozemků parc. č. 1260/2 a 1260/3, k.ú. Smíchov

17/02/2000
9. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost manželů J. a F. Šulcových a paní L. Čmelíkové podaná...

Prodej byt. domu čp. 264, nám. J. Machka 5, se stav. poz. parc. č . 1479/45, k.ú. Košíře – důvodová zpráva

17/02/2000
Žádost nájemníků o koupi výše uvedené nemovitosti

Každoroční zpráva Policie ČR a Městské policie o situaci a ochraně bezpečnosti za rok 1999 na území MČ P5 – důvodová zpráva

17/02/2000
Na základě dohody Policie ČR a Městské policie je předkládána obvodnímu zastupitelstvu každoroční zpráva o vývoji páchání...

Popis současného stavu kolem výpovědi společnosti ACCT

17/02/2000
23. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Popis současného stavu kolem výpovědi společnosti ACCT Obvodní zastupitelstvo...

Žádost manželů Šulcových a pí L. Čmelíkové o prodej zastavěných pozemků parc. č. 1260/2 a 1260/3, k.ú. Smíchov – důvodová zpráva

17/02/2000
Manželé Šulcovi a paní L. Čmelíková jsou spoluvlastníky garáží stojících na pozemcích parc. č. 1260/2 a 1260/3, v k. ú....

Přehled dlužníků v bytech a NP v domech svěřených do péče MČ P5

17/02/2000
17. Předkladatel: O. Gál, radní Přehled dlužníků v bytech a nebytových prostorech v domech svěřených do péče MČ...

Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.10.99 do 31.12.99

17/02/2000
3. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Návrh rozpočtových změn a opatření od 1.10.1999 do 31.12.1999 Obvodní zastupitelstvo...

Informace o postupu ukončení smluvních vztahů se společností Lukas – tržiště Arbesovo nám.

17/02/2000
24. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Informace o postupu ukončení smluvních vztahů se společností LUKAS – tržiště...

Návrh spolupracovníků na společný prodej nemovitosti čp. 514 se stav. poz parc. č. 755, U Kavalírky 3, Správě budov, s.r.o. P5, Štefánikova 13 – 15

17/02/2000
10. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh spoluvlastníků na společný prodej nemovitosti čp. 514 se stav. poz. č. parc....

Přehled dlužníků v bytech a NP v domech svěřených do péče MČ P5 – důvodová zpráva

17/02/2000
Informativní zpráva o přehledu dlužníků

Návrh na výkon uvolnění funkce člena OZ pro předsedu kontrolní komise

17/02/2000
4. Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Návrh na výkon uvolnění funkce uvolněného člena obvodního zastupitelstva pro...

Informace o postupu ukončení smluvních vztahů se společností Lukas – tržiště Arbesovo nám. – důvodová zpráva

17/02/2000
Na základě usnesení OR bylo oznámeno společnosti LUKAS ukončení nájemních smluv na tržiště a parkoviště na Arbesově nám....

Návrh spolupracovníků na společný prodej nemovitosti čp. 514 se stav. poz parc. č. 755, U Kavalírky 3, Správě budov, s.r.o. P5, Štefánikova 13 – 15 – důvodová zpráva

17/02/2000
Spoluvlastníci id. 1/2 shora uvedených nemovitostí předkládají návrh společného prodeje celé nemovitosti Správě budov, s.r.o....

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě